Els fitxers de www.usoib.org no contenen dades de caràcter privat ni requereixen informació per identificar persones físiques.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’administrador de www.usoib.org no garanteix la licitud, fiabilitat, exactitud, exhaustivitat, actualitat i utilitat de les aplicacions, serveis i xarxes socials que s’inclouen.

L’establiment d’aplicacions, serveis i xarxes socials no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.usoib.org i els seus propietaris, ni l’acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis.

L’administrador de www.usoib.org exclou tota responsabilitat en la informació distribuïda, generada, enllaçada i compartida per l’ús d’aquesta web i no pot controlar i no controla que entre ella apareguin continguts que puguin resultar il·lícits, il·legals, contraris a la moral o als bons costums o inapropiats.

L’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents aportats en ell.