Entrades per Ensenyament USOIB

,

DARRERES INFORMACIONS

DARRERES INFORMACIONS D´ESPECIAL INTERÈS PER ALS TREBALLADORS DE L´ ENSENYAMENT CONCERTAT:   NOVA SENTÈNCIA GUANYADA PER LA USO A L´ENSENYAMENT CONCERTAT: La FEUSOIB guanya una nova sentència que reafirma, una vegada més, la independència dels centres educatius en la seva gestió, i en la que es deixa palès   que la Conselleria d´Educació no podrà […]

,

Graus de consanguinitat

A continuació podràs consultar els diferents graus de consanguinitat, això afecta directament el dret a tenir dret a alguns permisos. Grau Relació familiar Grau Relació familiar 1r Pare, mare i sogres Cònjugue Fills i flles polítics 3r Besavis/ besavis polítics Oncles/oncles polítics 2n Avis/ avis polítics Germans i cunyats Néts 4t Nebots/nebots polítics Cosins

,

El nuevo modelo de enseñanza plurilingüe sustituirá al de inmersión lingüística

El nuevo modelo de enseñanza plurilingüe sustituirá al de inmersión lingüística. NOTICIA ULTIMA HORA MÓNICA GONZÁLEZ | Palma | 09/12/2012 El borrador del proyecto de decreto que regula el tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes, que prepara la Conselleria d´Educació para su entrada en vigor el próximo curso, tiene como objetivo «conseguir […]