Procediment sexennis

,
Comunicat de la Conselleria d'Educació El  Consell de Govern d’avui ha ratificat l’ Acord de 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes…

BOIB-Resolució provisional DGPOC sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius 2016-2017

, ,
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017. icon-book  E…

USO DENUNCIA LA PÈRDUA DE 20 EUROS DE L’ACORD 2016 PER MALA PROGRAMACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN

, ,
[docembed url="https://www.dropbox.com/s/5vxynnqs2xe4oox/2016-05-20-NOTA%20CENTROS%20Modificaci%C3%B3n%20del%20acuerdo%202016_CATALA.pdf?raw=1" viewer="google" width="100%" height="500px" download="all" ]

VI Conveni Concertada

, ,
[docembed url="https://www.dropbox.com/s/ruum8m6spci0ow2/VI%20conveni.pdf?raw=1" viewer="google" width="100%" height="500px" download="all" ]