Avui dia 15 de febrer de 2017 ha tingut lloc la mesa de concertada a la  qual s’han tractat  els temes de l’ ordre del dia que explicam a continuació, quedant pendent la resta per al proper dimarts 21.

1. REDUCCIONS DE JORNADA I EXCEDÈNCIES.

L’ Administració proposa que: 

– Com a norma,  les reduccions i les excedències s’han d’agafar per trimestres. 

– En els següents casos  no hi hauria problemes en acollir-se quan sorgeix la necessitat: final permís maternitat/lactància, malaltia d’un familiar, etc… 

Des de USO afegim que si es així, la durada hauria de ser d’ un trimestre.També hem comentat que aquesta proposta de normativa no pot anar en contra de l’estatut dels treballadors i que volem veure quin és el redactat final.

Educació ens farà  arribar una proposta per escrit la qual estudiarem.

2. JUBILACIONS PARCIALS.

– Educació accepta la nostra reivindicació de poder-se acollir a la jubilació parcial, aquelles persones que fan feina a centres on no es va celebrar l’acord d’empresa, com per aquelles que fan feina a centres amb acord d’empresa però que en seu moment es van quedar fora. 

3. PAGA 25 ANYS.

– Ens han confirmat que es pagarà als nascuts el 1956 a la nòmina de febrer.

– A la nòmina de març i abril s’anirà pagant als nascuts fins el juny del 1959.

Des de USO hem aconseguit materialitzar la nostra reivindicació de que  es pagui per quinquenni vençut. Això vol dir per exemple: que per 30 anys corresponen 6 pagues.

4. REDUCCIÓ A 23 HORES LECTIVES.

– Educació ha presentat una proposta per trams d’edat de reducció d’una hora lectiva al personal docent de secundària, fp i batxillerat:

•Curs 2017-18, per als docents de més 55 anys.

•Curs 2018-19, per als docents de més 45 anys.

•Curs 2019-20, per als docents de més 30 anys.

•Curs 2020-21, per a tothom.

Des de USO  proposem que la reducció sigui per a tots els nivells per trams començant per els majors de 55 anys. 

5.  PAGA EXTRA 37’5%.

– No han concretat la data d’abonament. 

– L’advocacia de la comunitat va lliurar un document on s’afirma que abans de l’1 de gener de 2017 s’ha de fer la restitució de tota la paga, que no s’ha complit. 

Des de USO seguim endavant amb la demanda que vàrem interposar per la recuperació d’ aquesta paga. Dia 8 de març es celebrarà el judici en el qual demanarem també els interessos corresponents.

6. BAIXES PER I.T. DE MÉS DE 5 DIES.

Des de USO continuam reclamant el mateix tractament que tenen a l’ensenyament públic des de setembre.

7. DOTACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT. DISTRIBUCIÓ HORES CICLES FORMATIUS.

– Manifestam la nostra  interpretació  respecte de la dotació addicional. 

El redactat vol donar a entendre que s’arribarà al 100% de les necessitats reals de cada centre, ampliant la dotació adicional. 

Vàrem interpretar  que  no es podria superar el 100% del que hi havia el curs 2015-2016, que era el moment de referència per marcar el 80% de dotació bàsica.

– Comunicam a Educació, que la redistribució  de les hores dins els cicles formatius, suposa un perjudici pel que fa al salari dels docents que fan aquestes assignatures, ja que passen d’ una distribució d’ un 75% de les hores de professor de FP i un 25% de professor agregat a nombres molt pitjors.

8. RECUPERACIÓ DEL 20% D’ENDARRERIMENTS.

– La Conselleria ha confirmat que el pagament dels endarreriments s’efectuarà en la nòmina de febrer, que correspon al 20% del deute acumulat de l’ipc.

Us mantindrem informats.