La plataforma de l ‘ Ensenyament Concertat integrada per patronals, sindicats i associacions de mares i pares, de la qual es membre FEUSOIB, ha registrat en Conselleria una petició de mesa de concertada amb la major brevetat possible, per a tractar els següents temes:

– Resolució de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a establir la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs 2017-2018.

– Aclariment sobre les dotacions bàsiques dels centre educatius per al curs 2017- 2018.

– Resolució admissió, adscripció i matriculació de l’ alumnat sostingut amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2017- 2018.

Us mantindrem informats.