FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

Avui divendres 3 de març FEUSO ha signat  les taules salarials del VI Conveni de l’Ensenyament Concertat i aconsegueix desbloquejar la situació salarial del PAS que veuran actualitzades les seves nòmines amb l’increment de l’1% amb efectes a gener de 2016.

Després de molts mesos de negociacions, FEUSO valora molt positivament la signatura d’aquestes Taules Salarials, que contribuiran a donar més estabilitat al sector i permetran, amb més garanties, afrontar les adaptacions que cal fer en les comunitats autònomes, sense que això suposi cap minva per als drets salarials de tots els treballadors de l’ensenyament concertat.

 

FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT USO.

Madrid, 3 març 2017

Us mantindrem informats.