FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

S’ha publicat la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’abril de 2017 sobre la renovació i l’establiment dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 i fins al curs 2022-2023 (BOIB núm. 51, de 29 d’abril).

Aquesta Resolució estableix un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB per presentar les al·legacions que es considerin adients. Aquest termini compren des d’avui dimarts, dia 2 de maig  fins el dia 15 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Les al·legacions s’han de presentar a través del GestIB.

Trobareu informació sobre aquesta Resolució a l’enllaç següent de la web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: Concerts educatius curs escolar 2017-2018.