La Conselleria ens ha confirmat que en el mes de setembre s’abonarà juntament amb la nòmina ordinària els següents conceptes:

• Increment de l’1% amb caràcter retroactiu Gener 2017.
• Cobrament 30€ al CRIB de l’ equiparació amb la pública.
• Abonament del 100% dels sexennis als professors que venien cobrant el 80%.
• Abonament del 80% del sexenni a persones incloses en les noves resolucions DEFINITIVES de reconeixement dels sexennis.

També recordar que a partir de setembre s’ ha de cobrar el 100% a les baixes de 5 dies o més.