LES ACCIONS SINDIALS EFECTUADES PER FEUSO ILLES BALEARS DONEN FRUITS.

Els docents de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears cobraran aquest mes de desembre el 12,5 % corresponent a la segona part de la paga extraordinària del 2012. 

En total, el pagament d’aquesta part de la paga extraordinària suposarà una despesa de 703.302 euros.

 El Consell de Govern, ha aprovat avui que els docents de la concertada cobraran aquest mes de desembre el 12,5 % corresponent a la segona part de la paga extraordinària del 2012.
Així ho ha aprovat avui el Consell de Govern, que ha complert el compromís assumit entre la Conselleria d’Educació i Universitat, la patronal i els sindicats del sector en l’Acord del 2016.

 L’ acord estableix que l’import pendent de la paga extra de Nadal del 2012 s’ha de pagar en els mateixos termes que s’acordin amb el professorat dels centres públics.
 
Cal recordar que, en virtut de l’Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l’ensenyament públic de 30 de setembre de 2015, el mes de juny de 2016 es va abonar als professors dels centres públics un 12,5 % de la paga extra del 2012. 
 
Per a més informació:

http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?lang=ca&codi=8942250&extra=N