Amb la publicació del VII conveni, el mes de setembre, es varen publicar les taules salarials de 2020 i 2021 amb els increments salarials que marquen els Pressupostos Generals de l’Estat.

Davant el retall salarial, els sindicats de concertada presentaran un conflicte col·lectiu de manera conjunta contra la Conselleria d’Educació i Formació Professional

El 27 de setembre de 2021, juntament amb la publicació del VII conveni col·lectiu de l’ensenyament concertat, es varen publicar les taules salarials corresponents als anys 2020 i 2021.En aquestes taules s’estableix un increment salarial d’un 2% per al 2020 i un 0,9% a 2021 en tots els conceptes salarials.

La Conselleria només va aplicar l’increment a una part dels conceptes (2% de 2020 només aplicat als triennis  i 0,9% de 2021 només a sou base i triennis) i, com a conseqüència, abonà uns endarreriments a la nòmina de setembre 2021 per sota dels increments establerts. Per tant, el personal amb pagament delegat ha tengut una minoració de les seves retribucions de manera unilateral per part de l’Administració Educativa, responsable del pagament de les nòmines.

El que s’ha aplicat és una pujada parcial i incompleta, sense cap negociació amb la part social del sector de l’ensenyament concertat, cosa que també se li reclama a l’administració.

És per això que els sindicats de concertada (USO, STEI, FSIE, CCOO i UGT) s’han posat d’acord per presentar de manera conjunta una demanda de conflicte col·lectiu contra la Conselleria d’Educació i Formació professional.