FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

 Avui dia 8 de març 2017, s’havia de celebrar davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el judici respecte de l’abonament de la paga extra de 2012 per la demanda interposada per USO a Educació, el qual s’ha suspès fins al setembre 2017.

Segons ens han comunicat fonts d’educació; “Tenen intenció d’abonar el 37,5% de l’extra de la concertada abans de juny”. I justifiquen aquest incompliment perquè segons ells; “El pressupost se’ls ha anat a les pagues de 25 anys”.

Des de l’administració ens han tornat a deixar al marge de qualsevol millora tot i tenir-la signada. Recordem que a dia d’avui pràcticament, tots els treballadors que depenen de pressupostos públics han recuperat el 37,5% de la paga extra, excepte els docents de concertada llocs en segon pla, un cop més per l’administració.

 Posem de manifest l’incompliment, un cop més, del “Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 reprogramació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears “, signat el 10 de febrer de 2016, que en el punt novè resa:

 “Nové Recuperació de la paga extra de Nadal de 2012.

L’Import pendent (el 49,73%) de la paga extra de 2012 és pagarà a ELS MATEIXOS tèrmes s’acordin amb els centres públics. “

Els docents de l’educació pública, el passat mes de gener de 2017, ja van cobrar el 37,5% de la paga extraordinària del 2012 mentre que els docents de la concertada encara no hem cobrat ni un cèntim. I això que vam signar que cobraríem alhora i la mateixa quantitat.

Us mantindrem informats.