FEUSO ILLES BALEARS qualifica d’escassa la proposta de pujada salarial realitzada per Hisenda per als funcionaris, dins els tres anys vinents, i també exigeix la recuperació del salari perdut per a la concertada.
El Ministeri d’Hisenda ha anunciat un increment salarial als funcionaris per als 3 anys vinents, fins a oferir una pujada entre el 5,34% i un 7,95%.
L’increment ofert per Hisenda contempla una pujada fixa de l’1,5% pel 2018, de l’1,75% pel 2019 i del 2% pel 2020.
Destacar que els docents de l’ensenyament concertat en pagament delegat vàrem ser objecte de les mateixes retallades salarials aprovades i aplicades als funcionaris públics en 2010, suposant-lis una rebaixa aproximada d’un 5% al Complement retributiu de les Illes (CRIB).
Per tot això demanem que el Ministeri d’Hisenda tengui en compte, en l’elaboració dels PGE per 2018 i següents anys, que els treballadors de la CONCERTADA han de recuperar, en les mateixes condicions que els funcionaris públics, els salaris perduts com a conseqüència de les retallades.
FEUSO ILLES BALEARS demana que s’iniciï aquesta recuperació gradual per part dels treballadors de centres concertats, sense que existeixi un greuge comparatiu entre ells i els companys de centres públics.
Us mantindrem informats.