http://m.arabalears.cat/balears/Ismael-Alonso-Hi-concertada-salvatge_0_1690630996.html
“USO és el principal sindicat de l’escola concertada. El secretari general de la Federació d’Ensenyament té un caràcter conciliador. És crític amb l’enfrontament que cerquen alguns sectors i diu que potser hi ha centres elitistes, però d’altres que són molt socials.
Per què cal mantenir l’escola concertada?
Els concerts neixen per arribar on l’ensenyament públic no arribava. Defensam la concertada com una manera més de fer educació com a servei públic, i això vol dir que ha de complir les mateixes normes que qualsevol centre. Defensam la igualat de condicions i el dret dels pares a escollir el tipus d’educació que volen per als seus fills. No es pot agafar i eliminar, de sobte, quelcom que sempre ha existit. No sembla lògic.
Quines conseqüències hi hauria?
No es podria pagar l’educació. Amb una menor inversió, els resultats hi són. A més, és un ensenyament més estable. Hi ha gent que qüestiona la pública i la concertada des del punt de vista de l’enfrontament. Crec que és un error majúscul. A més, tenim la capacitat per agafar i ficar tot l’alumnat de la concertada dins la pública?
Hi ha discursos molt crítics amb la concertada, com el de Podem.
És un discurs que es fa amb desconeixement. Poden creure en un tipus d’ensenyament, però sense carregar sobre l’altre. Si estam educant en la tolerància, ho hem de ser. Si coneguessin bé tots els centres de les Illes… N’hi ha que són elitistes? Sí, però hi ha centres de la concertada que fan una feina social salvatge.
Hi ha qui pensa que no teniu els mateixos drets, pel fet de no ser totalment públics.
Totes les lleis orgàniques d’educació reconeixen l’ensenyament concertat i els seus professionals. Desenvolupes el mateix currículum, fas més hores, ets més exigent amb la titulació… Si ho complesc tot, per què no puc tenir els mateixos drets? Quin sentit té excloure els docents de la concertada d’un tracte just? Crec que molta gent comet l’error de defensar coses atacant-ne d’altres. Preferesc convèncer amb arguments en positiu que en negatiu. Si aquest país es prengués les coses més positivament, per veure què podem fer per millorar-les, ens aniria millor a tots.”