INFORMACIÓ DE LA MESA DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT DEL 30 DE GENER 2018.

Dia 30 de gener ens hem reunit administració, patronals i sindicats per a tractar els punts de l´ordre del dia de la convocatòria de la mesa de l’Ensenyament concertat, que ens va trametre la Conselleria d’Educació.

A continuació us informem sobre els punts d’aquesta reunió:

Aplicació de la reducció a 23 hores lectives setmanals a ESO, BATXILLERAT i FP.

La conselleria ha acceptat la proposta dels sindicats de reducció de la jornada lectiva per al professorat d’ESO, FP i BATXILLERAT i amb el següent calendari:

  • 2018/19 1 hora lectiva per a majors de 50 anys i en jornades completes.
  • 2019/20 1 hora lectiva per a la resta.
  • 2020/21 als professors amb jornades parcials. Això implicarà una modificació de les taules salarials.

Al mes de febrer la conselleria ens trametrà la proposta per escrit perquè es pugui dur a terme la seva aprovació.

FEUSO ILLES BALEARS al mes de novembre va registrar en Conselleria un document demanant també la reducció de jornada per a totes les etapes, incloent la reducció d’una hora complementària per a tot el professorat de les etapes d’Infantil, Primària i Educació Especial de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears a partir del curs 2018-2019.

Titulacions de concertada.

La conselleria ens ha comentat que es vol flexibilitzar el redactat de l´ordre ministerial per a facilitar la contractació als centres petits.

Des de FEUSO ILLES BALEARS demanam que es dugui a terme com a la pública.

Previsió de l’inici de negociació dels nous sexennis.

No s´ha fet la calendarització de l´aplicació del pagament del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni per part de la Conselleria.

Des de FEUSOIB recordem que en l’acord de febrer de 2016 està pactat que a partir del curs 2017/2018, es comencin a negociar la resta de sexennis, els quals ja estan cobrant els nostres homòlegs de la pública.

Reivindiquem que es dugui a terme tal com es fa amb els internis de la pública que ja cobren tots els sexennis des de l´any 2016 i els docents de religió de la pública que han començat a cobrar tots els sexennis durant aquest curs escolar; hem sol·licitat que es faci efectiu a partir del curs 2018-2019.

Proposta de revisió del servei d´orientació educativa a l ´educació infantil i primària.

La Conselleria ens ha transmès ” l´informe sobre la implantació d’orientador en els centres concertats amb unitats d’infantil i primària”. L´objectiu d’aquesta proposta és concertar orientadors a infantil i primària. Segons la Conselleria suposaria un increment de 40 orientadors en 3 cursos acadèmics i es duria a terme a partir del curs escolar 2018/19 fins a 2020/21.

Des de FEUSO ILLES BALEARS hem demanat que es dugui a terme la implantació del PAE (plan de acompañamiento escolar) al mateix temps que s´ha fet a la pública. Aquest programa suposaria un increment de  hores setmanals en acabar la jornada de classe en funció del tipus de centre. Denunciam que aquest programa exclou als alumnes de la concertada.

Negociació de la pròrroga de la jubilació parcial.

La Conselleria ha acceptat la nostra proposta i estudi de prorrogar la jubilació parcial per a dur a terme durant els cursos escolars 2019, 2020 i 2021 de moment, ja que han calculat que suposa un estalvi d’uns 100.000 euros.

La Federació d’Ensenyament d’USO a Balears va reivindicar la necessitat d’aplicar jubilacions parcials a l’escola concertada com a mesura d´estalvi. USO va assenyalar que en el cas d’avançar a 62 anys, permet un estalvi en el pagament de triennis i sexennis en contractar a nous empleats sense antiguitat.

El sindicat USO en 2012 va presentar un estudi sobre la rendibilitat de les jubilacions parcials dels docents de l’ensenyament concertat pel Govern. En concret, l’estalvi mitjà era d’uns 5.300 euros anuals per persona.
Des de l’any 2013 on abans l’empresa cotitzava un 100% sumant la cotització del jubilat (25%) i la de la persona que li rellevava (75%) va passar a ser del 105%; i l’any 2014 va ser d’un 110% i així progressivament fins a arribar al 100% del jubilat i el rellevista entre un 65% i un 75% que eren són els marges permesos. L’estudi demostrava que era rendible concedir les jubilacions parcials als treballadors del sector concertat, fins i tot com a mesura d’estalvi.

El que hem aconseguit és que, sobre la base de l’estudi actual que hem fet, se segueixin concedint les jubilacions almenys durant tres anys. Perquè vam demostrar que concedir una jubilació parcial a un docent de la concertada suposa un estalvi a les arques públiques. Si tenim en compte que a aquesta persona encara li queda una vida laboral d’aprox. 3 anys, doncs la jubilació anticipada és gairebé als 62 anys, això suposa un estalvi durant aquests 3 anys, és a dir que és una mesura d’estalvi, perquè l’administració es desprèn de persones amb molts triennis i sexenni i entren unes altres que no tenen cap tipus d’antiguitat, i alhora s’està fomentant l’ocupació.

Informacions diverses.

Celebram una altra vegada que des del nostre sindicat hem aconseguit que la Conselleria d´Educació dicti les instruccions per poder dur a terme L’ACUMULACIÓ DE LA JUBILACIÓ PARCIAL A L’ENSENYAMENT CONCERTAT.

Des de FEUSOIB hem felicitat a la Conselleria per haver atès la nostra iniciativa d’aplicació de la nova normativa d’acumular les jubilacions parcials en períodes plurianuals, en pro dels drets dels treballadors de l’ensenyament.

Us mantindrem informats.