FEUSO ILLES BALEARS avui dia 25 de maig ha assistit a la mesa de Concertada al costat de l’administració, patronals i resta de sindicats per dur a terme la signatura dels acords de reducció d’hora lectiva i jubilació parcial per a la concertada.

USO celebra la signatura de sengles acords: REDUCCIÓ D’HORA LECTIVA I JUBILACIÓ PARCIAL.

Per altra banda ha manifestat la necessitat d’aplicar les mateixes condicions sobre aquests acords, per a la concertada que els funcionaris docents ja que de no ser així s’està discriminant un cop més a la concertada.

 

ACORD REDUCCIÓ A 23 HORES LECTIVES SETMANALS EN ESO, FP I BATXILLERAT.

La Conselleria ens ha remes la proposta definitiva, i avui s’ha signat l’acord de reducció de la jornada lectiva per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat per part de patronals, sindicats i administració.

Des de FEUSO ILLES BALEARS  continuem reivindicant la reducció de jornada pera totes les etapes inclòs les etapes d’infantil, primària i educació especial de l’ ensenyament concertat de les Illes Balears.

A més reivindiquem s’augmentin les hores de reduccions per a majors de 55 tal com es va informar divendres passat a la mesa sectorial de pública. Aquests professors funcionaris podran optar a reduir fins a tres hores lectives setmanals.

 

ACORD JUBILACIÓ PARCIAL

Educació ens ha enviat la proposta definitiva d’aquest acord i avui s’ha procedit a la seva signatura per part de patronals, sindicats i administració.

Recordem que la Federació d’Ensenyament d’USO a Balears va reivindicar a l’octubre, la necessitat d’aplicar jubilacions parcials a l’escola concertada com a mesura que podia suposar per a l’administració un estalvi de fins a 9.000 euros per jubilat i va demanar a l’administració que atengués l’estudi elaborat, el qual va ser acceptat.

 

EQUIPARACIÓ AMB DOCENTS PÚBLICS

També s’ha tractat el punt 1.1 del pacte Quart de l’Acord de 2016: Equiparació amb docents públics. Donades les discrepàncies entre l’administració, patronals i sindicats, s’ha acordat tractar aquest punt en una mesa tècnica perquè totes les parts puguin aportar els seus estudis.

Des de USO hem manifestat que s’ha de dur a terme tal i com resa l’Acord de 2016, el qual reflecteix:

  • + 30 euros en el complement retributiu de les Illes Balears (CRIB) a partir de setembre de 2018.
  • Equiparació retributiva al 100% al 2019

 

SEXENNIS

Un altre dels punts importants de l’ordre del dia que s’ha tractat és l´inici del procés de negociació dels aspectes recollits el punt 1.3 del pacte Quart de l’Acord de 2016: SEXENNIS.

La conselleria ha proposat negociar únicament, el pagament del segon sexenni en el curs 2019-2020 i amb unes quantitats incorrectes pel que fa al segon sexenni, i a canvi de renunciar a la paga dels 25 anys.

Des de USO ens oposem a l’anterior i exigim la negociació del segon, tercer, quart i cinquè per arribar a l’equiparació amb els funcionaris docents interins, tal com resa l’acord de 2016.