FEUSO ILLES BALEARS avui dia 7 de juny ha assistit a la mesa de Concertada al costat de l’ administració, patronals i la resta de sindicats, per dur a terme la mesa de concertada, segons l´ordre del dia que ens va trametre la conselleria d´educació i que a continuació desenvolupam:

1-EQUIPARACIÓ AMB ELS DOCENTS PÚBLICS

Hem continuat discutint les discrepàncies que manté l´administració amb els sindicats i patronals pel que fa al punt 1.1 del pacte Quart de l’Acord de 2016: EQUIPARACIÓ AMB DOCENTS PÚBLICS.

Des de USO continuam reivindicant que l´aplicació d´aquest punt s’ha de dur a terme tal i com resa l’Acord de 2016, i hem afegit que es pugui valorar conjuntament amb la negociació dels sexennis.

L’Administració ha acceptat la nostra proposta de fer un conjunt de tot per facilitar la negociació.

Recordem que l´acord de 2016 reflecteix:

– 30 euros/mes en el complement retributiu de les Illes Balears (CRIB) a partir de setembre de 2018.

– Equiparació retributiva al 100% al 2019.

2-NEGOCIACIÓ DELS SEXENNIS: 2n, 3r, 4t i 5è.

Un altre dels punts importants de l’ordre del dia que s’han tractat, és el procés de negociació dels aspectes recollits el punt 1.3 del pacte Quart de l’Acord de 2016: SEXENNIS.

La conselleria ens ha proposat negociar únicament, el pagament del segon sexenni a 63,03 euros i amb el següent calendari de pagament:

– A partir de gener 2020:  més de 18 anys d’antiguitat en pagament delegat.

– A partir de gener 2021: de 12 a 18 anys d’antiguitat en pagament delegat.

El crèdit horari es conservarà intacte sense perdre les hores ja realitzades.

Com a novetat, la Conselleria ha manifestat la seva predisposició de contemplar el pagament de la paga dels 25 anys dels diferents convenis d’aplicació en diferit mitjançant un complement lligat als sexennis, la paga de 25 anys com a tal no la contempla en aquesta legislatura.

DES DE USO COM A SINDICAT MAJORITARI, HEM DEMANAT QUE ES COMPLEIXI L´ACORD DE 2016 I ES VALORI EL SEGÜENT:

– Revisió de la quantitat del 2n sexenni a l´alça:

– Negociació del segon, tercer, quart i cinquè per arribar a l’ equiparació amb els funcionaris docents interins, tal com resa l’ acord de 2016 i amb un calendari de pagament per percentatges incloent tots els sexennis (2n,3r, 4t i 5è).

Com a conseqüencia de l´anterior s´ha consensuat amb la resta de sindicats i patronals  l´elaboració d’una contraposta conjunta (amb sindicats i patronals), per fer-la arribar a la Conselleria d’Educació i que es pugui treballar en la propera mesa que tindrà lloc a finals d´aquest mes de juny.

Us mantindrem informats.