La Federació d’Ensenyament d’USO Illes Balears ha celebrat el seu sisè Congrés Autonòmic aquest 22 de març en la seu d’USO Illes Balears de Palma.

La Federació d’Ensenyament d’USO Illes Balears és el sindicat majoritari de l’ensenyament concertat i dels professors de religió dels centres públics de les 

Illes Balears. És present en la majoria de les Taules de Negociació dels treballadors de l’ensenyament, a més de formar part dels diferents Consells Escolars. La Federació d’Ensenyament d’USOIB és una organització d’àmbit autonòmic i independent dels partits polítics i les patronals, integrada en la Confederació Sindical de la Unió Sindical Obrera (USO).

El Congrés és el màxim òrgan de decisió de FEUSOIB, es reuneix de manera ordinària cada quatre anys i està integrat pels delegats triats pels òrgans corresponents. És competència del Congrés definir l’estratègia sindical de la Federació, modificar els Estatuts i triar tant al Secretariat Federal com la Comissió de Garanties.

En el VI Congrés s’ha reelegit a Ismael Alonso (Secretari General), Juan Carlos Lorenzo (Secretari d’Organització), Miguel Amengual (Secretari de Formació) i Juan Andrés Nogareda (Secretari de Comunicació) i s’incorporen a la nova composició del Secretariat Federal Autonòmic, Pilar Felipe (Secretària d’Acció Sindical), Joan Ribot (Secretari d’Informació) i Marilena Fullana (Secretària d’Igualtat). També s’incorporen els membres de la Comissió de Garanties, que està formada per Catalina Gelabert, Carme Viudes i Gabriel Bibiloni.

Durant el Congrés, els congressistes han debatut sobre la política sindical i educativa de FEUSOIB, tenint en compte la incidència de la pandèmia i de la crisi en els treballadors i el context sociopolític actual, amb una nova llei educativa, la LOMLOE, aprovada, de forma accelerada i sense consens, el mes de desembre passat.

En aquest Congrés, per tal de millorar la situació laboral dels treballadors de l’ensenyament i el sector educatiu, s’ha fet balanç de la tasca sindical realitzada fins ara, s’ha debatut sobre el Pla d’Acció per als anys vinents, establint les pautes i objectius organitzatius i d’afiliació. 

FEUSO Illes Balears reivindica novament la defensa de la complementarietat de les xarxes educatives pública, concertada i privada, un dels principals senyals d’identitat de la seva organització.