A continuació l’ enllaç per a poder consultar totes les resolucions i llistats publicats a la web de la caib:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

• Si us han desestimat us ajudem a elaborar i registrar les al•legacións que pertoquin.
TERMINI: deu dies, comptadors des de l’endemà ďhaver-se publicat cada Resolució.

Us recomanem que consulteu amb quina data ha presentat el centre les vostres sol-licituds.

Us mantindrem informats.