Durant el mes d´agost han anat sortint diverses resolucions amb els llistats de les sol·licituds de sexennis estimades i desestimades, presentades fins a data 14 de juny 2017.

· Si no sortiu en aquestes llistes no us preocupeu, perquè encara s´han de publicar les resolucions sobre les sol·licituds que no s´han presentat per part del centre. El termini perquè el centre pugui registrar s’acaba el dia 30 de setembre de 2017.

· Si us han desestimat us ajudem a elaborar i registrar les al·legacións que pertoquin. Terminis:

– Fins dia 12 de setembre de 2017 (inclòs): Resolució de 10 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 19 de juny al 22 de desembre de 2016 i Resolució de 17 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 13 de gener al 31 de març de 2017.

– Fins dia 15 de setembre de 2017 (inclòs):
Resolució de 24 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, i de l’1 de juny al 14 de juny de 2017 i Resolució de 21 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 5 d’abril al 31 de maig de 2017.

En el següent enllaç podeu consultar les resolucions anteriors:

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/2636945

Us mantindrem informats.