FEUSO ILLES BALEARS ha registrat en Conselleria un document demanant la reducció de jornada per a totes les etapes incloent  la reducció d’una hora no lectiva per al professorat de les etapes d’infantil, primària i ed. Especial de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears a partir del curs 2018-2019.

Recordem que a la Mesa de l’Ensenyament Privat concertat celebrada el dia 25 de febrer de 2017, patronals i sindicats de l’ensenyament privat concertat reclamaren unànimement el compliment del punt onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016, Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals dels docents de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, signat el 10 de febrer de 2016 referit a la reducció horària del professorat de secundària de l’ensenyament privat concertat o, alternativament, que s’apliqués la reducció d’una hora lectiva setmanal a tots els professors majors de 55 anys, indistintament del nivell educatiu, el que suposaria una renegociació de l’Acord 2016.

Aquesta proposta alternativa no fou acceptada  per a les etapes d’infantil, primària i ed. Especial per manca de pressupost.

En aquest document que hem registrat avui, recull l’acord sindical per establir un calendari d’aplicació de l’esmentada reducció i a més hem manifestat  a Educació que som sensibles amb la situació dels docents d’infantil, primària i ed. Especial.

Aquests col·lectius que estan fora d’ aquesta reducció segons l’acord de 2016 no han de quedar fora de les millores a la jornada i per tal de cercar una solució …

HEM DEMANAT AL D.G DE PLANIFICACIÓ DE CENTRES LA REDUCCIÓ D’UNA HORA NO LECTIVA PER AL PROFESSORAT DE LES ETAPES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

A continuació document amb tota la informació sobre la nostra proposta: