Nova cerca

Si no estàs satisfet amb els resultats de sota, fes una altra cerca si us plau

1 search result for:

1

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Resolució i els seus annexos. La informació s’anirà actualitzant: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4207059&coduo=36&lang=ca