Avui, dia 25 de juliol ens hem reunit administració, patronals i sindicats  per a continuar la negociació dels següents punts:

EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA.

L’acord de 2016 marcava una pujada al CRIB de 30€ per a tots els nivells educatius.

Segons l’ estudi de  l’administració, els professors de 2n cicle d’ESO, Batxillerat i FP de la concertada si es duia a terme aquest increment aquests docents cobrarien per damunt dels funcionaris docents.

En els casos de mestres, llicenciats de 1r cicle d’ESO i Professors tècnics de FP no es així.

La Conselleria ha manifestat avui que l’increment no pot esser de 30 euros per a als professors de 2n cicle ESO, batxiller i FP.

L’increment serà només el necessari estrictament per arribar al 100% d’equiparació.

En total, 7,47€ euros a jornada completa a ESO i FP, i 6,05€ en el cas de Batxiller.

Les quantitats que resten es destinaran a fer una pujada per als següents nivells:

• Mestres d’EI, EP i diplomats d’ESO: 36,30€

• Professors tècnics d’FP: 46,30€ d’increment.

Tal i com hem demanat des de USO, l’administració es compromet a que l’equiparació al 100% sigui efectiva a 1 de gener de 2020.

DOBLE INSULARITAT. ILLES MENORS.

L’ administració preten dur a terme les nostres reivindicacions pel que fa al CRIB de les illes menors, tal i com succeix a la pública.

Hi hauria una compensació que es traduiria en:

• Increment a efectes de setembre de 9,95€ mensuals per a Secundària i 14,93€ a Primària per a docents de Menorca, Eivissa i Formentera.

SEGON SEXENNI

L’administració accepta la proposta sindical de temporalització:
Docents amb +18 anys d’antiguitat: setembre 2019
Docents amb +12 anys d’antiguitat: setembre 2020
L’import del segon sexenni seria de 82€. La mesa ha demanat que s’arribi als 92 euros que figuraven a la proposta sindical conjunta.

PAGA DE 25 ANYS VI i XIV CONVENIS.

Des de Uso demanam un període transitori per a aquelles persones que en la seva vida laboral no puguin arribar a aquesta compensació a través del cobrament de sexennis.

PAGAMENT DE L’ESTIU ALS SUBSTITIUTS

Tal i com venim reclamant des de USO aquests darrers mesos, la Conselleria demanarà que figuri a la Llei de Pressupostos de 2019 que totes les persones que hagin treballat el curs complet comencin a cobrar els dos mesos de l’estiu, això suposaria derogar aquest punt del decret 05/2012.

Des de FEUSOIB continuam reivindicant que es contempli un increment del CRIB per al PAS, així com els mòduls de funcionament, que estan congelats des de 2009.

Des de USO hem demanat una vegada més que es derogui del decret 05/2012 i per tant l’aplicació dels descompte pels 4 primers dies d’IT. I que es faci al mateix temps que la resta d’empleats públics.

Us mantindrem informats.