Avui a la mesa de concertada ens han informat sobre la nova normativa d’inici de curs, així com de les modificacions fetes durant aquest cap de setmana de forma coordinada amb Salut.

Principals informacions donades pel Conseller:

L’inici de curs amb l’escenari B suposa una baixada de les ràtios i un increment d’espai i de professorat.

Nou augment de la dotació addicional de professorat en un nombre de 102 mestres més, dels quals una trentena es destinaran a la concertada.

No és possible realitzar proves PCR a alumnat i docents. Es realitzaran en cas de que es produexin contagis.

La mascareta serà d’ús obligatori tant per alumnat a partir de 1r de primària com per a professorat i resta de treballadors del centre.

Tothom s’ha de prendre la temperatura abans d’assistir al centre.

Les ràtios han d’esser les més baixes possibles (entorn als 20 alumnes) segons les possibilitats d’espais i recursos humans de cada centre. S’ha de poder mantenir, dins l’aula, la distància interpersonal de seguretat de 1’5 metres.

• Grups de convivència estable: distància de seguretat d’1’5 metres.

Educació Especial: l’alumnat ha de dur mascareta sempre i quan l’alumne estigui capacitat per a dur-la i no li estigui contraindicat.

Es prioritzaran les reunions telemàtiques, sobretot quan intervengui personal extern. Conselleria ratifica que el nombre màxim de persones que poden assistir a reunió presencial és de 10.