Dijous dia 7 de maig, s´ha duit a terme la mesa de concertada composta per membres de la conselleria d´educació, patronals, sindicats i associacions de mares i pares amb la presència del Conseller d’Educació, Martí March.

El Conseller Martí March, ens ha comunicat que han fet una proposta d’esborrany de pla de retorn i obertura dels centres educatius seguint la línia del Ministeri, i que tot el que fa referència tant a l’educació pública com a l´educació concertada està subjecte al que dicti finalment el Ministeri.

Des de USO li hem traslladat el malestar de tot el col·lectiu educatiu per haver estat els darrers a ser informats. També lamentam que aquest pla de retorn i l’obertura dels centres educatius no s’hagi negociat amb els representants dels treballadors d’aquest sector ja que reobrir els centres sense les garanties sanitàries podria donar lloc a una intensificació del virus i un augment del nombre d’afectats, tal com ha ocorregut en altres països, com Alemanya. 

Hem protestat per les mesures preses amb relació a la desescalada educativa, sense negociació sindical prèvia, quan aquestes afecten directament a les condicions sociolaborals dels docents. Per això volem manifestar la manca de negociació real d’aquestes reunions, on simplement tenen caràcter informatiu.

Rebutjam s’obrin els centres sense garanties ja que l’escola ha de garantir el dret a l’educació i no ha de ser un instrument per a la conciliació.

Des del nostre sindicat hem posat de manifest la nostra oposició a la proposta de desescalada per al sector educatiu plantejada pel Govern estatal, que implica l’obertura dels centres educatius ordinaris i d’educació especial de totes les etapes i ensenyaments amb criteris que res tenen a veure amb l’educatiu, sinó fonamentalment amb la necessitat d’una conciliació que asseguri una reincorporació tranquil·la al treball de les famílies.

Pel que fa a les garanties sanitàries, en matèria d’higiene i desinfecció, els centres han de tenir un pla de prevenció específic que haurà de comunicar a inspecció educativa i que inclogui les mesures adequades per cada moment cada, i els protocols de protecció i manipulació individuals i col·lectius, i dotació d’equipaments pels docents de la concertada, alumnes i centres concertats. Pensam que poden sorgir dificultats perquè tots els materials necessaris arribin a temps i amb garanties de seguretat per a tots.Ens han indicat que la Conselleria ha fet una inversió en material, tant per a centres concertats com a públics 

Davant la nostra demanda de com s’ocuparien les classes en funció del nombre d’alumnes i les distàncies a mantenir entre ells, la resposta de la conselleria ha estat que ells ja ho han recollit a l’esborrany del protocol que han elaborat, i que estan oberts a rebre en 48 hores totes aquelles mesures que millorin el seu esborrany. 

Pel que fa a la situació del personal especialment sensible i com s´adaptaran els llocs de treball, la resposta ha estat que el treballador s’ha de posar en contacte amb el servei de prevenció, per seguir el protocol establert, que és: adaptació del lloc de feina o baixa per IT.(baixa per enfermetat professional a través del metge de capsalera).

Qui asumeix la responsabilitat?

A la pregunta de qui asumeix la responsabilitat d´aquest retorn tan precipitat, ens han contestat que ells no serien directament responsables. Que aquesta responsabilitat la traslladen al Ministeri de Sanitat, o en tot cas tendrien responsabilitat subsidiària. USO ha reivindicat que l’ Administració autonòmica ha d’assumir la responsabilitat d’aportar certeses i concretar en quines condicions i amb quines garanties es planteja un retorn presencial de docents i alumnat, en el cas de produir-se en la fase II a partir del 25 de maig.

D’altra banda, pel que fa al criteri educatiu, el retorn prematur a l’activitat lectiva presencial amb caràcter voluntari, considerem que generarà una discriminació educativa entre els que vulguin o puguin tornar i els que no. Ens trobam en un moment on el professorat ja havia adaptat les seves programacions i tasques al teletreball.

A més, la combinació de les tasques presencials i telemàtiques, al mateix temps és inviable, ja que no podem exigir que el profesor que atén a l’aula atengui el mateix temps als alumnes que estan a casa.

Hem manifestat que serà especialment de risc l’Educació Infantil, ja que els nens es mouen contínuament i es fa impossible el manteniment de les mesures i protocols presentats per Planificació i Centres. L’ Administració també comparteix aquesta preocupació ii la traslladarà a  l’Administració Central.

D’altra banda queda en l’aire si l’assistència del professorat i altres professionals educatius als centres també serà obligatòria per a totes i tots, sense tenir en compte la situació personal de cada treballadora i treballador i la manera en què s’ha de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

Des del nostre sindicat reclamem que s’empri el sentit comú i es posin en marxa els treballs per a elaborar un pla de retorn amb garanties de conciliació laboral i familiar, sanitàries, acadèmiques i que es compti amb el criteri dels experts i sindicats.

Pel que fa als centres d’educació especial hem posat èmfasi en el personal ATE i d’educació especial ja que  el seu treball implica molt de contacte. Queda pendent una reunió per la la propera setmana.

A la pregunta de com es duran a terme la flexibilització d’horaris i la conciliació familiar no han concretat cap resposta, i ho deixen a criteri de les mesures d’organització de cada centre.

Demanats sobre la possibilitat de la realització de proves diagnòstiques i PCR, han contestat que no tenen intenció de fer-ho de moment, seguint la normativa de Sanitat.

 

La Conselleria està oberta a recollir tots les suggerènriments i/o al.legacions  en el termini de 48h. Tot el tractat avui, i les aportacions pròximes seràn traslladades al Ministeri.

Us mantindrem informats.

 

.