Dilluns dia 18 de maig ens hem reunit patronals, sindicats i administració, en la mesa de concertada, amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat el protocol de desescalada dins l’àmbit educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre d´altres…

 

A manera de resum, els punts clau de la intervenció del Conseller, han estat:
❗Les classes presencials es reprendran al setembre.
❗Es continuen les classes de manera telemàtica.
❗La proposta del  Govern:
 • L’alumnat de 4t ESO, 2n BATX, 2n FP, darrer curs Règim Especial i 6è EP, reprendran l’activitat presencial amb tutories individuals, amb un nombre màxim de 5 alumnes i sempre amb cita prèvia, voluntària pels alumnes amb més dificultats.
 • No s’incorporaran els infants de 3-6 anys.
 • Els centres d’Educació Infantil 0-3 anys, privats i municipals, podran atendre presencialment el seu alumnat amb les següents ràtios, mantenint la capacitat de 4 m2 per alumne:
  0-1 any: 3 nadons
  1-2 anys: 4 infants
  2-3 anys: 6 infants
 • Els centres d’educació especial no obriran.
 • L’assistència per part de l’alumnat serà de caràcter voluntari.
No aclareixen si es contractaran més docents davant la situació econòmica vinent.
❗Les avaluacions es mantenen: on la repetició de curs serà una mesura excepcional.

Des de USO hem traslladat les nostres propostes amb l’objectiu de contribuir a tenir un inici de curs (setembre), amb garanties sanitàries i educatives tal com sempre hem reivindicat. El més important és garantir la seguretat i la higiene a l’inici de curs.

En aquest sentit, des de USO hem traslladat:

❗Pel que fa a la conciliació de la vida laboral i familiar, reclamam i quedam a l’espera de les mesures adequades tal com s’ha publicat als mitjans de comunicació.

❗Pel que fa al fons social que el conseller reivindica a l’Estat, per donar suport a les despeses ocasionades pel virus, esperam que les partides destinades a Sanitat i Educació siguin prioritàries.

❗Des de USO demanam que només s’incorpori el professorat que desitgi fer-ho de manera voluntària.

❗Reclamam unes instruccions clares i concretes, que resolguin els dubtes dels docents davant els diferents escenaris possibles.

❗Defensam la disminució de les ràtios alumne /docent en igualtat de condicions entre sector públic i concertat (sense reducció de personal docent).

❗Sol•licitam un “permís especial per a tots aquells docents en situació de risc” perquè puguin continuar amb el teletreball i l´aplicació de la Llei de PRL específicament com a personal sensible.

❗Demanam ajudes en l´equipament informàtic i formació de les TIC per als docents.

❗Sol.licitam la convocatòria d´una mesa d´Educació Infantil 0-3 i també d´Educació Especial per tractar tota la problemàtica d´aquests col-lectius.

❗Pel que fa a l’inici del curs 2020/2021, pensam que cap centre ha de començar la seva activitat lectiva si no disposa de les mesures de protecció necessàries pel que fa als recursos humans.

❗Reclamam una previsió raonable de materials de prevenció i un pla alternatiu per a un inici de curs atípic.