Dilluns dia 22 de novembre ens varem reunir a Mesa de concertada: administració, sindicats i patronals per tractar els següents punts:
 
ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL: 
 
A la Mesa de Concertada, Educació ha acceptat les modificacions proposades per USO i els altres sindicats a la proposta d’acord de finançament de les jubilacions parcials:
  • Incloure els possibles afectats nascuts abans de 1960 i 1961.
  • Incloure una futura negociació d’accés a la jubilació parcial per als nascuts a partir de 1962.

Ho hem aconseguit!!Ja tenim acord de jubilació parcial!!

❗Hisenda ens ha donat el vist i plau.

📌 Ara només queda la signatura de l’ acord.

 
AUGMENT DEL 2% 2022 I REGULARITZACIÓ DE LES TAULES SALARIALS
 
El D.G. de Planificació ha anunciat un increment salarial, per als docents en pagament delegat de l’Educació Concertada i l’Educació Especial, del 2% per a 2022 i que es regularitzarien les taules salarials de manera que s’ajustaran a les acordades sobre Conveni per a salari base i complements, a la vegada que es retallarà sobre el CRIB (Complement Retributiu de les Illes Balears) les quantitats no incrementades durant el 2020 i 2021.
 

USO considera un engany l’ increment del 2% anunciat per la Conselleria d’ Educació, ja que s ‘aplica sobre les retallades salarials dels anys 2020 i 2021 decidides unilateralment pel Govern en un greuge comparatiu amb la resta de comunitats autònomes.

❗ Aquest increment del 2% fals suposa una pèrdua de més de 35€ depenent de l’ etapa educativa.

📌 USO  exigeix, que l’increment del 2% per a 2022, s’ apliqui sobre els salaris que s’haurien abonat, si s’haguessin aplicat els augments del 2% per al 2020 i del 0’9% per 2021 en tots els conceptes.

 
La Conselleria s’ha compromès a convocar una Mesa tècnica per a revisar com s’aplica l’increment de 2022.
 
AUGMENT AL CRIB DEL PAS
 
El D.G. també ha explicat que al Projecte de Llei de Pressuposts 2022:
  • Hi ha previst un augment del 3% sobre els mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres concertats.
  • També un increment del mòdul econòmic de la unitat d’ATE.
📌USO ha demanat que aquest increment dels mòduls econòmics de despeses de funcionament dels centres porti aparellat un augment del CRIB del PAS, congelat en 124 € des de 2007.