FEUSO ILLES BALEARS INFORMA:

S’ han publicat al BOE les noves taules salarials del VIè conveni de Concertada.

 TAULES SALARIALS PAS.

Recordem que el PAS veuran actualitzades les seves nòmines amb l’increment de l’1% amb efectes a gener de 2016. L’ abonament es podrà fer efectiu dins els tres mesos posteriors a la seva publicació al BOIB.

TABLES SALARIALS VI Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes amb fons públics