USO ILLES BALEARS celebra que el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha assegurat aquest dimecres en la mesa de concertada que el proper curs 2020-21 no hi haurà cap retallada en la pública, inclosos els professors de religió, ni en la concertada.

March ha sol.licitat, en totes les conferències sectorials i reunions amb el Ministeri un fons COVID per a l’educació pública i concertada, amb la intenció que el curs que ve sigui presencial i es dugui a terme de forma adequada i segura. Esperam que l’Administració sigui conseqüent i compleixi amb el confirmat avui en la mesa de concertada i el publicat en premsa.

Lamentam, una vegada més, conèixer les decisions d’Educació a través dels mitjans de comunicació i de les rodes de premsa que dóna el Conseller Martí March en lloc d’en les meses de negociació corresponents.

Un mes de comissions, subcomissions i interminables reunions on s’ha arribat a unes conclusions que no es veuen totalment reflectides en aquest esborrany elaborat per la Conselleria d’Educació i Sanitat. Això ens fa pensar que aquest esborrany ja existia i que el procés ha estat un maquillatge i una pèrdua de temps en alguna d’elles.

Des d´USO esperam una pròxima mesa de concertada, com més aviat millor, per a tractar temes fonamentals i de rellevància per al nostre sector:

– Dotació de personal d’atenció a la diversitat.
– Reforç de les dotacions de neteja.
– Dotació extra de la plantilla del professorat.
– Dotació d´Epis…

En referència a l’esborrany promogut des del Govern central en matèria educativa per a la Comissió de la Reconstrucció Social i Econòmica, consideram inajornable un acord educatiu que uneixi les voluntats de tota la comunitat educativa i que contribueixi a la reconstrucció i millora del país a mitjà i llarg termini. Per aquest motiu, USO defensa la pluralitat que conforma la diversitat educativa a Espanya.

Aquest esborrany sembla un calc de les arcaiques propostes d’alguns lobbies de l’esquerra espanyola més involucionista. La societat espanyola, avui dia, és més oberta, més tolerant i plural que mai. Però insisteixen a imposar des de dalt la uniformitat d’un sistema educatiu on les escoles públiques acaparin els recursos públics i les escoles concertades quedin relegades a un paper subordinat, en contra del consens original de l’article 27 de la Constitució i malgrat la important demanda social que les sustenta.

Ens ha semblat inadmissible aprofitar la profunda crisi originada per la pandèmia de Covid-19 per a progressar en les agendes ideològiques que divideixen als ciutadans, quan l’única idea que hauria de motivar una acció política solidària en aquests moments és el pragmatisme. Resoldre els problemes de la gent. Fomentar el que funciona i millorar-ho. No canviar el nostre model educatiu en temps de fatalitat, demanant la unitat de tots i actuant al mateix temps en benefici d’una part.

No ens sorprèn el biaix ideològic d’aquesta proposta educativa del Govern, perquè és present en totes les mesures que proposa l’actual LOMLOE, l’enèsima reforma educativa que patim en el nostre sistema, a pesar que des d’USO hem advertit dels greuges que creï contra les llibertats dels ciutadans i de la inoportunitat de la seva tramitació parlamentària en plena pandèmia.

La ministra Celaá declara, davant la preocupació de l’escola concertada, que “Les famílies no tenen res a témer” Doncs, per què la totalitat de l’increment de la inversió dels 2.000 milions d’euros prevista anirà destinada a l’educació pública de gestió directa? A més de deixar-nos sense fons, també pretenen –no hi ha més que llegir la LOMLOE- deixar-la sense llocs escolars, afectant el mateix temps als centres d’Educació Especial.

La Federació d’Ensenyament d’USO demana a totes les forces polítiques presents en la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica una lectura atenta de la realitat educativa del nostre país basada en la complementarietat de les xarxes educatives pública i concertada.