FEUSO ILLES BALEARS ha instat a Educació a equiparar a la concertada en matèria de conciliació familiar/laboral amb la pública, en concret a aplicar en la concertada les de 2 setmanes addicionals al permís de paternitat actual als més de 3500 professionals de l’escola concertada dels centres ordinaris i d’educació especial en Illes Balears.

USO demana per a la concertada les 2 setmanes addicionals que s’apliquen a l’escola pública.

USO demana per a la concertada l’ampliació de les dues setmanes que s’apliquen als docents de l’escola pública en el permís de paternitat tal com es va signar per a aquests en el:

“ Acord del Consell de Govern de dia 28 de desembre de 2005, pel qual és ratifica l´acord de la Mesa sectorial d´Educació sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal docent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I tal com resen les instruccions del  “Permís de paternitat per naixament, acolliment o adopció d’un fill” de la Conselleria d´Educació dels Illes Balears:

Contingut

a) El pare o l’ altre progenitor te dret a un permís de paternitat pel naixement, l’ acolliment o l’ adopció d’un fill, de 4 setmanes que s’ han de gaudir a partir de la data de naixement, de la resolució administrativa o judicial d’ acolliment o de la resolució judicial per la qual és constitueixi l’ adopció.

b) També pot gaudir de dues setmanes addicionals en haver-es reincorporat efectivament a la feina la mare (hi ha altres setmanes addicionals per supòsits particulars que tenen la consideració de permís de paternitat, veure el permís per part)…

c) Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos per part i per adopció o acolliment. …”

D’altra banda sol·licitem que s’apliquin els mecanismes contemplats en la llei per a ampliació de crèdit o habilitació i/o transferències de partides pressupostàries perquè els treballadors de la concertada puguin gaudir dels mateixos beneficis que els seus homòlegs de la pública.

Celebrem que amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’ Estat de 2018 s’ha donat llum verda a l’augment en una setmana del permís de baixa paternal, que passa de quatre a cinc setmanes. L’ampliació del permís per paternitat a cinc setmanes, una bona notícia de la qual aviat podran beneficiar-se els nous pares, mentre seguim demandant més mesures que permetin compaginar la vida professional i la familiar.

Des de FEUSO ILLES BALEARS, amb l’objectiu d’aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida personal reivindiquem que se segueixin els passos del Govern basc, el qual ha anunciat recentment per a tots els treballadors fer un pas més i estendre les 16 setmanes de permís per al conjunt de pares. Aquesta nova mesura en matèria de conciliació i igualtat a Euskadi, el nou permís de paternitat de 16 setmanes, ja té data d’inici i concreció de la seva aplicació i beneficiaris (empleats públics i personal laboral en general).

Des de USO volem recordar que el Tribunal Constitucional acaba d’admetre a tràmit un dels recursos, que reclamava una prestació i un permís de paternitat d’igual durada que el de maternitat (16 setmanes) i pagat al 100% de la base reguladora. El motiu pel qual el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara d’un dels pedres, és la consideració que l’assumpte suscitat, planteja una qüestió jurídica rellevant i de general repercussió social.

Finalment volem destacar que l’anterior està clarament avalat pel DRET INTERNACIONAL DE LA IGUALTAT DE GÈNERE el qual implica que homes i dones han de rebre els mateixos beneficis, les mateixes sentències i ser tractats amb el mateix respecte.

Des del nostre sindicat exigim per a la concertada, l’ampliació de dues setmanes del permís de paternitat, igual que gaudeixen els nostres homòlegs de la pública. Considerem que constitueix un innegable avanç en la conciliació de la vida familiar i laboral de qualsevol professional.