FEUSO ILLES BALEARS demana ​​a l’administració aplicar la nova normativa sobre jubilació parcial i per això a registrat a la Conselleria d’Educació una petició perquè es dictin les instruccions que permetin aplicar la possibilitat d’acumular hores en períodes plurianuals dels treballadors de la concertada i professors de religió que accedeixin a la modalitat de jubilació parcial a través d’un contracte de relleu.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha admès en la seva Consulta nombre 92/2017 de 10 d’octubre, la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un sol any, de manera que la totalitat de la jornada pendent fins a la jubilació total s’acumuli en un únic període ininterromput (normalment, immediatament posterior a l’inici de la jubilació parcial). Fins a la data esmentada, l’INSS venia admetent la concentració en períodes anuals (doncs està expressament prevista en l’art. 65.3 del Reglament General sobre Cotització), però no ho permetia en períodes plurianuals.

Tot i que hi ha precedents, la Subdirecció General d’Ordenació i Assistència Jurídica de la Seguretat Social no va concloure l’admissió d’una primera sentència del Tribunal Suprem sobre aquest assumpte amb data de gener de 2015. No obstant això, després d’una segona sentencA tot i que hi ha precedents, la Subdirecció General d’Ordenació i Assistència Jurídica de la Seguretat Social no va concloure l’admissió d’una primera sentència del Tribunal Suprem sobre aquest assumpte amb data de gener de 2015. no obstant això, després d’una segona sentència de març d’aquest any 2017, amb la qual es crea jurisprudència reiterada, aquest organisme ha estat reconegut per l’aplicació d’aquesta modalitat. Des de USO, venim reclamant a l’INSS i a la Conselleria d’Educació que fan efectives les sentències que sobre aquest assumpte al Tribunal Suprem.

La resolució, que ja ha estat transmesa a totes les direccions provincials, obre la possibilitat que un professional que hagi aprovat la jubilació parcial pugui concentrar totes les jornades de treball que hagi de realitzar fins a la seva jubilació total en un sol període continuat. Fins aquest moment, els professionals que es trobaven en aquest cas havien de completar la seva cotització en diversos períodes, un a cada any fins a la finalització, segons el acceptat per la Seguretat Social.
L’INSS aplica aquest nou criteri a partir de la data de la consulta- 10 d’octubre de 2017-, tant als procediments administratius pendents de resolució com les reclamacions prèvies formulades contra les resolucions de l’INSS dictades amb basen el seu criteri anterior. Per tant, és fonamental al·legar aquesta consulta a la defensa de les empreses que es troben immerses en procediments administratius i / judicials per aquesta causa. Tot i que la Inspecció de Treball tampoc admet l’acumulació de la jornada del jubilat parcial en períodes plurianuals (Criteri Tècnic nº 95/2015), sembla clar que, una arrel de la consulta de l’INSS, la Inspecció també ha d’adaptar el seu Criteri i no aixecar acta d’infracció per aquesta pràctica.
Us mantindrem informats.