FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada de llles Balears, demana una vegada més, que els docents de l’escola concertada: centres ordinaris i educació especial, puguin seguir jubilant-se parcialment ja que l’assumpció d’aquestes quotes no causaria cap prejudici a les arques públiques, sinó el contrari.

El sindicat USO en 2012 va presentar un estudi sobre la rendibilitat de les jubilacions parcials dels docents de l’ensenyament concertat pel Govern. En concret, l’estalvi mitjà era d’uns 5.300 euros anuals per persona.
Des de l’any 2013 on abans l’empresa cotitzava un 100% sumant la cotització del jubilat (25%) i la de la persona que li rellevava (75%) va passar a ser del 105%; i l’any 2014 va ser d’un 110% i així progressivament fins a arribar al 100% del jubilat i el relevista entre un 65% i un 75% que eren són els marges permesos. L’ estudi demostrava que era rendible concedir les jubilacions parcials als treballadors del sector concertat, fins i tot com a mesura d’estalvi.

El que demanem a l’ administració és que, sobre la base de l’estudi actual que hem fet, se segueixin concedint les jubilacions almenys durant tres anys. Perquè vam demostrar que concedir una jubilació parcial a un docent de la concertada suposa un estalvi a les arques públiques. Si tenim en compte que a aquesta persona encara li queda una vida laboral d’aprox. 3 anys, doncs la jubilació anticipada és gairebé als 62 anys, això suposa un estalvi durant aquests 3 anys, és a dir que és una mesura d’estalvi, perquè l’administració es desprèn de persones amb molts triennis i sexenni i entren unes altres que no tenen cap tipus d’antiguitat, i alhora s’està fomentant l’ocupació.

Les últimes persones que es poden acollir a la jubilació parcial (durant aquest 2018) són les nascudes abans del 31 de desembre de 1957.

Condicions:

Poden accedir les persones que a dia d’avui tinguin 61 anys i 5 mesos, com a mínim, nascuts abans de 31 de desembre de 1957, sempre que tinguin 34 anys i 3 mesos o més de cotització a la data de la jubilació, o tinguin 61 anys i 10 mesos si tenen 33 anys de cotització al moment de la jubilació.

Es pot accedir el moment que s’hagi signat l’Acord entre la Conselleria, les Patronals i els Sindicats.

 

Requisits:

6 anys d’antiguitat en l’Empresa, immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

Reducció de la jornada de treball entre un mínim d’un 25% i màxim del 50% (75% en supòsits en què el treballador relevista sigui contractat a jornada completa i indefinit)

Es pot reduir entre 6 i 12 hores lectives (50%)

El rellevista ha d’estar en atur.

No hi haurà jubilació als 64 anys.

Educació va acceptar la proposta de FEUSO ILLES BALEARS en 2017 perquè els treballadors que al seu moment no van poder accedir als Acords d’empresa l’any 2012, es puguin adherir a un nou acord sobre la base del Reial decret Llei 5/2013 de 15 de març.

Des de FEUSO ILLES BALEARS demanem una vegada més, per a l’ensenyament concertat: centres ordinaris i educació especial, així com obrir aquesta possibilitat per als docents de religió, que les persones nascudes en els anys següents, puguin acollir-se a una altra modalitat, recollida en la nova legislació, que faria que poguessin realitzar mitja jornada en actiu i cobrar un 50% de la seva pensió de jubilació.