FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada de les Illes Balears, a diferència d’altres sindicats, demana al Govern un increment substancial en els pressupostos de 2018, per a Educació i en especial per a la concertada: centres ordinaris i d’educació especial, perquè en cas contrari no serà possible la consecució de la gran majoria de les reivindicacions que afecten les famílies, a l’alumnat i treballadors d’aquesta xarxa per als quals demanem que puguin seguir jubilant-se parcialment, la qual cosa suposaria un estalvi per a les arques públiques.

El passat 12 de setembre el Parlament va aprovar el sostre de despesa per a 2018, límit de despesa no financer, amb un augment del 6,4 per cent, el que es tradueix en que Balears disposarà de 246 milions més que el 2017.

L’aprovació del sostre de despesa és el pas previ exigit per la llei d’estabilitat pressupostària abans de l’elaboració dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma per a 2018.

Recordem que el 2017 Educació va projectar un increment de 47,5 milions per a l’educació pública, fins als 509.064.742 milions d’euros. Mentre que la concertada va percebre un irrisori augment de tres milions: passant de 157.500.000 d’euros a 160,9 el 2017.

A 2017 es va destinar el 94% A L’EDUCACIÓ PÚBLICA I EL 6% A LA CONCERTADA.

Mentre que l’alumnat escolaritzat en una i altra xarxa de les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançada amb fons públics van als 114 centres concertats, que són prop del 40% dels alumnes de les Illes Balears.

Volem destacar que a les Illes Balears 1 de cada 2,5 alumnes estudia en un col·legi concertat i a nivell estatal, un de cada quatre alumnes estudia en un col·legi concertat. En els 30 anys que aquest model d’ensenyament porta instaurada s’han beneficiat deu milions de famílies. El ciutadà és el major avaluador de l’ensenyament i té el dret de triar-en igualtat d’oportunitats.

Seguim pensant que l’educació concertada està infrafinançada el que impossibilita la millora de les infraestructures educatives, l’atenció a la diversitat i limita la progressiva recuperació dels drets perduts i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa en els centres ordinaris i d’educació especial de la concertada.

Des de FEUSO ILLES BALEARS afirmem una vegada més que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral d’aquesta xarxa està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública, així com les partides pressupostàries són insuficients per a realitzar una tasca docent digne, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres.

En definitiva, reclamem que s’elevi el Pressupost per a 2018 educatiu per a l’educació concertada ja que és imprescindible per complir els acords i recuperar la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi.