FEUSO ILLES BALEARS demana a la Conselleria d’Educació, que faci l’esforç d’assumir la jubilació parcial als centres concertats i s’apliqui l’acord de 2016.

Recordam que el mes d’abril de 2018, la Conselleria ens va remetre la proposta definitiva d’aquest acord i es va procedir a la seva signatura per part de patronals, sindicats i Administració, però encara no s’ha duit a terme.

FEUSO ILLES BALEARS va presentar a l’octubre de 2017, un estudi que demostrava la viabilitat d’aquest tipus de jubilacions. Instam a la seva aplicació segons la disponibilitat pressupostària per a poder assumir l’acord de 2016. Aquest fet, afavoreix la renovació de plantilles, ja que activa noves contractacions de professors en situació d’atur i la disminució de la càrrega laboral de professionals amb molts anys de docència. D’aquesta forma es possibilitaria l’accés a la jubilació parcial als docents amb pagament delegat que complissin amb les condicions en els anys 2019, 2020 i 2021.

La jubilació parcial suposa que el pagador ha de fer-se càrrec d’un sobrecost, en concret del 65% de la base reguladora que tenia el professor abans de jubilar-se. La Conselleria d’Educació hauria de fer-se càrrec d’això.

USO demana que es dugui a terme com en altres CCAA en les quals sí s’han fet càrrec del sobrecost, entre elles València on han signat un acord de jubilació parcial lligat a un altre de manteniment d’ocupació, que permet contractar a un rellevista de la borsa d’ocupació. Es pot reduir un 75% la jornada per al docent que es jubila i contractar a un nou professor al cent per cent de jornada amb un contracte indefinit.

A Balears està signat l’acord però a l’espera de la seva aplicació el mes de setembre.

USO reivindica un esforç per a poder donar compliment a l’acord aconseguit l’any 2016 de jubilacions parcials i denuncia que hi ha un tracte molt discriminatori amb els docents de la pública, els quals es poden jubilar totalment als 61 anys amb trenta anys cotitzats, a més de tenir reducció de càrrega lectiva a partir dels 55 en totes les etapes. Aquest fet, suposa un agravi comparatiu, tenint en compte que el centres concertats estan sostinguts amb fons públics. Tot plegat va en detriment de la qualitat de l’ensenyament.