USO sol·licita a Educació que no es descompti del sou als docents si necessiten uns dies per a recuperar-se dels efectes secundaris generats per la vacunació.

Molts de treballadors i treballadores s’han posat en contacte amb nosaltres pel fet que alguns es troben indisposats i amb nàusees, vòmits o estats febrils que els impedeixen reprendre l’activitat presencial amb plenes facultats, a causa dels efectes secundaris generats per la vacuna AstraZeneca, que s’administra a aquest col·lectiu.

Per aquest motiu USO demana que es posi un substitut durant els dies que necessitin els docents per a la seva recuperació, ja que en alguns casos pot ser que es necessitin 1 o 2 dies per a la reincorporació en les condicions físiques i psíquiques adequades.