Des de FEUSO ILLES BALEARS hem denunciat davant el TSJ de les Illes Balears per l’ incompliment de l’acord signat al febrer 2016 respecte a l’abonament de la paga extra de 2012, amb data per a la seva celebració davant els tribunals el 8 març 2017.

FEUSO ILLES BALEARS denuncia que la Conselleria d’Educació novament discrimina l’ensenyament concertat. Des de l’administració ens han tornat a deixar al marge de qualsevol millora tot i tenir-la signada, a dia d’avui pràcticament, tots els treballadors que depenen de pressupostos públics s’han recuperat o se’ls ha comunicat que en breu recuperessin el 37,5% de la paga extra, eliminada de forma unilateral i de forma simultània a tots), excepte als docents de concertada llocs en segon pla, de nou per l’administració.

És per això que DENUNCIEM l’ incompliment, una vegada més, del “Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores socio-laborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears “, signat el 10 de febrer de 2016, que en el punt novè indica:

“Novè

Recuperació de la paga extra de Nadal de 2012

L’ Import pendent (el 49,73%) de la paga extra de 2012 és pagarà en ELS MATEIXOS termes s’acordin amb els centres Públics. “

Volem puntualitzar que el 26 de juliol de 2016, l’advocat de la CAIB va confirmar per escrit al tribunal esmentat abonament acceptant pagar aquest 37,5% abans de l’1 de gener de 2017, la qual cosa no s’ha complert. (Veure document adjunt).

USO és l’únic sindicat que prossegueix en la lluita judicial.

Els docents de l’educació pública, aquest mes de gener de 2017, han cobrat el 37,5% de la paga extraordinària del 2012 mentre que els docents de la concertada encara no hem cobrat ni un cèntim. I això que vam signar que cobraríem alhora i la mateixa quantitat tal com reflectia l’acord.

Així com posem de manifest una nova discriminació per part d’Educació cap als treballadors de la concertada, els quals es veuen afectats contínuament pel continu tracte desigual i perjudicial que exerceix la Conselleria a aquest col·lectiu.

Us mantindrem informats.