USO ILLES BALEARS denuncia l’engany d’Educació i insta a complir el signat en el VII Conveni estatal de la concertada, ja que de no ser així s’incorre en un despenjament salarial cap a les treballadores i treballadors dels centres concertats de les Illes Balears.

Volem recordar que USO va presentar esmenes al Projecte de Llei de Pressupostos de la CAIB per a 2021 en les quals instava a limitar la despesa perquè no repercutís sobre els salaris dels professionals de la comunitat educativa, ja que aquests han demostrat una capacitat extraordinària de treball i d’adaptació, facilitant el dret a l’educació amb el màxim de garanties possibles.

La Conselleria ens ha comunicat recentment que al mes de setembre de 2021 s’abonaran els endarreriments corresponents als següents conceptes:

  • 2% dels triennis amb efectes des d’1 de gener de 2020 i
  • 0,9% del sou base + triennis amb efectes des d’1 de gener de 2021.

La nostra decepció ve al saber que l’actualització del salari dels docents en pagament delegat del 0,9% i el 2% només afectarà una part del salari quedant pendent la pujada en els conceptes: crib, plus d’insularitat…

Destacar que el passat 21 de juny, a Madrid, USO i la resta de les organitzacions sindicals, juntament amb les patronals del sector, signàrem el VII Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Concertat. El nou Conveni corrobora i desenvolupa el preacord signat el passat 30 d’abril.

Després de molts mesos de negociació, des d’USO valoram molt positivament la signatura d’aquest Conveni, que en matèria salarial, suposa una pujada del 2% i del 0,9% per a 2020 i 2021, respectivament, revertint en una millora sobre tots els conceptes i per a tot el personal.

Aquestes Taules Salarials reconeixen uns increments iguals per al personal en pagament delegat, que assumeix l’administració, i el personal en pagament directe per les diferents empreses.

Des d’USO vàrem manifestar la nostra indignació i descontent per la falta de negociació real d’aquesta proposta i perquè els docents de la concertada de les Balears seran els últims que cobraran l’anunciada pujada salarial parcial.

Exigim l’increment del 2% i l’actualització del 0,9% per a les treballadores i treballadors de les illes en tots els conceptes salarials de la nòmina.

 

Des del nostre sindicat continuam reivindicant que s’incrementin els sous de conformitat amb els augments aprovats pel govern central i es faci possible:

  • El desenvolupament de l’Acord 2016, la negociació de l’abonament de la Paga extraordinària de 25 anys.
  • L’increment dels mòduls econòmics destinats a pagar els sous del personal complementari dels centres d’Educació Especial.
  • L’increment dels mòduls econòmics de funcionament dels centres concertats.
  • El finançament dels salaris dels mesos de juliol i agost per a tots els docents en pagament delegat, independentment de les seves condicions de contractació.

Continuarem reivindicant les qüestions importants i de justícia social per als treballadors i treballadores de l’ensenyament concertat de les Illes Balears.