USO denuncia la falsa negociació i la política de fets consumats de la Conselleria d’Educació i del seu Conseller, que ahir va anunciar la resolució del protocol a la fase 3 de la desescalada educativa, sense que les qüestions més conflictives i que afecten directament als treballadors hagin estat negociades en l’àmbit de les Meses corresponents de l’ensenyament públic i concertat i lamenta, una vegada més, que s’hagi d’assabentar dels fets a través dels mitjans de comunicació i les rodes de premsa del conseller Martí March.

Des d´USO rebutjam la manca de negociació del procés de desescalada d’aquesta 3a Fase, per la manca d’aclariment sobre diferents temes: 

  • Obertura dels centres el matí i horabaixa
  • La possibilitat de fer feina durant tot el mes de juliol
  • L’incompliment del VI Conveni de concertada.
  • La manca de respostes a moltes preguntes que el professorat ens fa arribar, entre d’altres.

En la Resolució del protocol de la fase III es parla d’activitats presencials amb cita prèvia en horari de matí i tarda, de presencialitat de tots els docents a partir del 19 de juny amb la possibilitat de fer torns, d’ampliació de les tutories presencials individuals, entre altres mesures; qüestions que afecten les condicions laborals del professorat i que, per tant, han de ser negociades en els àmbits pertinents (mesa sectorial pública i mesa de concertada).

USO denuncia que no és admissible que es puguin modificar els horaris del professorat, quan es parla de la possibilitat de fer torns el matí i l’horabaixa; i també que es disposi d’un termini màxim de 48 hores per a la convocatòria de les tutories presencials per a docents residents en una altra illa a partir de dilluns, pendents de la publicació de la Resolució de la fase 3 en el BOIB i amb un cap de setmana pel mig.

USO reivindica una vegada més, la necessitat de poder disposar d’un pressupost amb fons addicionals de l’estat, per a poder augmentar la plantilla de professorat i escometre una baixada de ràtios que permeti una tornada presencial als centres el pròxim mes de setembre amb les condicions sanitàries adequades. 

Pel que fa a les activitats no lectives per a concloure aquest curs, el sindicat reclama una negociació específica perquè no suposin una sobrecàrrega afegida de les tasques del professorat.

USO reivindica que l’educació presencial amb seguretat és la seva prioritat i que la planificació del curs que ve és la qüestió fonamental. També manifesta que és imprescindible un pla específic per a l’alumnat més vulnerable en l’aspecte social i educatiu, tant des del caire psicològic com de suport a les competències educatives durant l’estiu; i un reforç educatiu, com a mínim, durant el primer trimestre del curs 2020-2021.

USO exigeix que la Conselleria d’Educació valori el sobreesforç fet per part de la comunitat educativa per atendre de forma eficaç als nostres alumnes; no sols acadèmicament, planificant activitats, corregint treballs, contestant correus, fent classes… sinó també tenint cura des de la distància del benestar emocional dels nostres nins.

 

⚠️ BOIB del Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11202/634883/resolucio-del-conseller-d-educacio-universitat-i-r