FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada, denuncia que en el projecte de pressupostos per a la concertada en 2019 la dotació per a la concertada és insuficient i exigeix a educació que modifiqui i augmenti aquesta partida per a la concertada.La Conselleria d’Educació i Universitat ha anunciat que disposarà per a l’exercici del 2019 d’un pressupost d’1.000,11 milions d’euros (1.000.000.110 €). Aquesta xifra representa un increment del 6,9 % en relació amb el pressupost del 2018, que va anar de 935,44 milions d’euros, fet que suposa 64,67 milions més.

Les partides destinades a l’educació pública i concertada, ambdues sostingudes amb fons públics, dels tres últims exercicis (2017, 2018 i 2019) denoten una clara discriminació cap a la concertada per part d’aquesta Conselleria; ja que els increments en ambdues xarxes no s’han realitzat equitativament.

Segons aquest projecte, a la pública li correspondrà un increment de 65,5 milions d’euros des de l’any 2017, inclòs un augment de 40 milions respecte de l’any passat.

Mentre que a la concertada percebrà tan sols un augment de 14 milions des de 2017 mantenint l’increment anual en uns irrisoris 7 milions des de 2017.

 

EDUCACIÓ DISCRIMINA A PARES, TREBALLADORS/ES I ALUMNAT DE LA CONCERTADA QUE SÓN GAIREBÉ UN 40% EN ILLES BALEARS.

Aquesta desigualtat en l’increment per a les xarxes pública i concertada respon a la voluntat del Govern de les Illes Balears de continuar apostant per la pública en detriment de la concertada, tot i saber que aquesta última està donant un servei públic a gairebé un 40% de l’alumnat de Illes Balears.

Des de FEUSO ILLES BALEARS hem registrat en el parlament un document i ens hem reunit amb diferents grups parlamentaris demanant un increment substancial d’aquestes xifres en el projecte de pressupostos de 2019 per a l’educació concertada.

Des de FEUSO ILLES BALEARS lamentam que no s’hagi augmentat proporcionalment la partida pressupostària per a la concertada tal com venim reclamant en les últimes setmanes, i per tant consideram insuficient aquest increment; ja que l’alumnat escolaritzat a una i altra xarxa en les Illes Balears és del 60% en la pública i 40% en la concertada: centres ordinaris i d’educació especial.

En els més de 30 anys que aquest model d’ensenyament porta instaurat s’han beneficiat deu milions de famílies.

 

L’ENSENYAMENT CONCERTAT A BALEARS ESTÀ INFRAFINANÇAT.

L’educació concertada de Illes Balears està infrafinançada la qual cosa impossibilita la celeritat i el compliment dels acords dins dels terminis al mateix temps que els nostres homòlegs de la pública,  l’equiparació amb la pública en l’atenció a la diversitat i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa.

Des de FEUSO ILLES BALEARS afirmam una vegada més, que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública. Així com les partides pressupostàries també són insuficients per realitzar una labor docent digna, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres.