FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada, denuncia que en el projecte de pressupostos per a la concertada en 2018 la dotació per a la concertada és insuficient i exigeix a educació que modifiqui i augmenti la partida per a la concertada.

Des de FEUSO ILLES BALEARS vam mostrar la nostra disconformitat i hem registrat en el parlament un document per a tots els grups parlamentari en el qual demanem un increment substancial d’aquestes xifres en el projecte de pressupostos de 2018 per a l’educació concertada.

Segons aquest projecte, a la pública li corresponen 533.989.803 milions d’euros, inclòs un augment de 25 milions respecte de l’any passat. Mentre que la concertada percebrà tan sol un augment de 7 milions: pansa de 160,9 milions d’euros a 167,9 pel 2018.

Des de FEUSO ILLES BALEARS celebrem que s’ha augmentat la partida pressupostària respecte del 2017 per a la concertada tal com venim reclamant en les últimes setmanes, però considerem insuficient aquest increment ja que l’alumnat escolaritzat a una i una altra xarxa en les Illes Balears és del 60% en la pública i 40% en la concertada: centres ordinaris i d’educació especial.

En Illes Balears 1 de cada 2.5 alumnes estudia en un col·legi concertat. En els 30 anys que aquest model d’ensenyament porta instaurat s’han beneficiat deu milions de famílies.

Port tot l’exposat, afirmem que el ciutadà és el major avaluador de l’ensenyament i té el dret de triar-la en igualtat d’oportunitats.

Educació aquesta setmana ens ha comunicat en relació als auxiliars tècnics educatius (ATEs), treballadors que s’ocupen d’assistir als nens amb necessitats educatives especials, que s’ha incrementat la partida actual de 12.060 € a 14.000 € anuals.

FEUSO ILLES BALEARS reclama que s’incrementi el mòdul econòmic als Pressupostos Generals de 2018 corresponent al pagament dels assistents tècnics educatius (ATEs) i que es garanteixi que aquest increment es veurà reflectit en les nòmines dels treballadors, i es compleixi amb el sou que li correspondria segons el Conveni de Concertada.

Perquè els centres concertats puguin pagar adequadament a aquests treballadors (salari segons conveni, complements, antiguitat i despeses de Seguretat Social), la dotació d’aquest mòdul, hauria de ser d’aproximadament de 20.000 euros anuals.

Recordem que al juny d’aquest any es va signar un acord de millora amb els ATE de l’ensenyament públic i que, actualment, aquests últims cobren uns 500 euros mensuals més que els seus companys de treball de la xarxa concertada.

Des de FEUSO ILLES BALEARS celebrem que es tingui en consideració la nostra reivindicació històrica que venim duent a terme des de l’any 2012 no obstant això continuarem lluitant fins a aconseguir una equiparació real amb els homòlegs de la pública per a tot el personal d’atenció a la diversitat de la concertada.

L’ educació concertada de Illes Balears, està infrafinanciada el que impossibilita la celeritat i el compliment dels acords dins dels terminis i al mateix temps que els nostres homòlegs de la pública, la recuperació de les retallades practicades durant la crisi, l’equiparació amb la pública en l’atenció a la diversitat i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa.

Des de FEUSO ILLES BALEARS afirmem una vegada més, que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública, així com les partides pressupostàries són insuficients per realitzar una labor docent digna, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres.