USO ILLES BALEARS es concentrarà el pròxim 5 de novembre davant de la Conselleria d’Educació per a exigir, una vegada més, que convoquin a la mesa de concertada amb caràcter d’urgència per a signar l’acord de millores laborals compromeses (sexennis i paga de 25 anys) i reivindicar per al personal d’administració i serveis (PAS) l’actualització de les taules salarials de 2019, amb el mateix increment que els docents; la descongelació del complement autonòmic; i que es negociï el pagament delegat per a aquest col·lectiu de la concertada.

El nostre sindicat des de l’inici del curs escolar 2018-2019 ve denunciant la lentitud d’Educació en aquesta negociació col·lectiva i que es “donen llargues” a l’hora d’aplicar les millores a aquest col·lectiu. En diverses ocasions hem registrat un document sol·licitant la signatura de l’acord de millores laborals incidint en la urgència sense arribar a obtenir una resposta.

Denunciam, una vegada més, que no pot ser que les millores pactades es posterguin per pors a la mesa sectorial de pública i que aquestes estiguin condicionades per la campanya electoral de les pròximes eleccions del pròxim 10 de novembre. 

Ens sentim decebuts pel greuge comparatiu que sofreixen els docents de la concertada; ja que només cobren el 50% del primer sexenni. La qual cosa no succeeix amb els nostres companys de l’ensenyament públic.


EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS NO SÓN TREBALLADORS DE SEGONA

Recordam que el personal d’administració de serveis és el que més hores setmanals fa, el que menys dies de vacances té i el que té unes retribucions més baixes dins dels centres educatius.

Posam de manifest que avui dia el personal d’administració i serveis dels centres concertats continua cobrant les seves nòmines segons les taules salarials de 2018.

USO en les reunions de la Mesa Negociadora del conveni que es duen a terme a Madrid, proposa un increment per al 2019 del 2,375% per al PAS equivalent al dels docents.

Recordam que des de l´Acord de Millora de 2004 el Complement Retributiu de les Illes Balears segueix congelat en 124 euros per al PAS.

D’altra banda des de USO hem mantingut diverses reunions amb les patronals CECEIB i ESCOLA CATÒLICA i reclamam, una vegada més a Educació, que es negociï en la mesa de concertada d’àmbit Autonòmic un increment en els Mòduls de Funcionament que impliqui un augment del CRIB del PAS dels centres concertats d’Illes Balears.


Lamentam que aquest col·lectiu, que forma part de la mateixa plantilla que els docents, és l’únic que no forma part del pagament delegat. USO a Madrid reclama que el pròxim conveni col·lectiu reculli la possibilitat que el personal d’administració i serveis rebi la seva nòmina en Pagament delegat per part de l’administració.


Per tot l’anterior, des del nostre sindicat hem presentat davant la delegació de govern una petició, per a concentrar-nos davant de la Conselleria d´ Educació, el pròxim 5 de novembre per a denunciar la paralització del desenvolupament de la negociació col·lectiva de l’acord del 2016 i continuar amb les nostres reivindicacions històriques:


I. Finançament del 2n, 3r i calendarització de pagament del 4t i 5è sexenni.


II. Finançament i calendarització de la paga de 25 anys del VI CONVENI DE CONCERTADA i el XIV D’ATENCIÓ a la DIVERSITAT.


III. Establir que l’import dels sexennis sigui equivalent al que reben els docents de la pública.


IV. Augmentar els mòduls de concert perquè se li pugi el salari al personal d’administració i serveis. L’actualització de les taules salarials de 2019, amb el mateix increment que els docents; la descongelació del complement autonòmic; i que es negociï el pagament delegat per a aquest col·lectiu de la concertada.


V. Reduir la jornada lectiva en les etapes d’infantil, primària i ed. Especial.


VI. Equiparar la dotació del personal d’atenció a la diversitat.


VII. Equiparació retributiva en tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.


VIII. Ampliar per a equiparar les 2 setmanes addicionals de permís de paternitat (com els funcionaris).


IX. Reduir la jornada lectiva als majors de 55 anys.


X. Ampliació de les jubilacions parcials, entre altres…


Els centres concertats formen part del Sistema Públic. Això vol dir que estan finançats amb fons públics i a més a més compleixen els criteris d’escolarització que dictaminen les diferents Conselleries d’Educació.

En definitiva, USO es concentrarà el pròxim 5 de novembre  a les 10h. per a exigir tot l’anterior.