FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada en Illes Balears: centres ordinaris i d’ educació especial, es concentrarà davant d’Educació demà dimarts dia 30 d’octubre de 2018 per reclamar que es continuï amb la negociació col·lectiva en la concertada ja iniciada per part de l’administració, patronals i sindicats perquè es tractin els punts pendents de l’acord de febrer de 2016:

 Finançament i calendarització del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.
 Equiparació retributiva en tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.

Cinc mesos són els que porta la Conselleria sense convocar la reunió per continuar la negociació col·lectiva.

Això es tradueix que a més de 3500 professionals se’ls està privant de poder beneficiar-se de les conseqüències que comporten els pactes signats.

Des del nostre sindicat fa més de tres setmanes ja registràrem aquesta petició i davant la passivitat de la Conselleria, USO va exigir novament la setmana passada aquesta reunió amb caràcter d’urgència.

Des del nostre sindicat hem mantingut reunions amb els diferents grups parlamentaris (PSIB-PSOE, El PI, PP) perquè tinguin en compte en l’elaboració dels pressupostos 2019 l’equiparació al 100% real amb els homòlegs de la pública vist que la presidenta de la CCAA de Illes Balears, Francina Armengol, va anunciar la disponibilitat de més de 1000 milions d’euros per a Educació.

PER QUÈ NO TENIM LES MATEIXES CONDICIONS LABORALS I SOCIALS QUE ELS HOMÓLEGS DE LA PÚBLICA?

Els centres concertats formen part del Sistema Públic de les Illes Balears. Això vol dir que són finançats amb fons públics i segueixen els criteris d’escolarització que dictamina la Conselleria d’Educació.

Per tot l’anterior exigim que es dugui a terme immediatament la negociació dels punts que detallem a continuació:

1. Calendari de pagament del 2n ,3r , 4t i 5è sexenni.

2. Establir que l’import dels sexennis sigui equivalent al que reben els docents de la pública.

3. Equiparar la dotació de personal d’atenció a la diversitat.

4. Ampliar per equiparar les 2 setmanes addicionals de permís de paternitat.

5. Reduir la jornada lectiva en les etapes d’infantil, primària i ed. Especial.

6. Reduir la jornada lectiva (3 hores) als majors de 55 anys.

7. Revisió dels mòduls de concert que afecta al personal d’administració i serveis.

8. Finançament i calendarització de la paga de 25 anys del VI CONVENI DE CONCERTADA i el XIV D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

9. Ampliació de les jubilacions parcials.

10. Pròrroga titulacions català

Recordem que l’alumnat escolaritzat a les dues xarxes de les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada aproximadament i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançat amb fons públics acudeixen als 114 centres concertats, que són prop del 40% dels alumnes de les Illes Balears.

En definitiva, reclamem que es dotin els pressupostos per 2019 d’una partida pressupostària suficient per a l’educació concertada ja que resulta imprescindible per complir els acords, les reivindicacions labolars i recuperar almenys la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi i se’ns convoqui el més aviat possible per continuar la negociació col·lectiva.