FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada, exigeix a educació que modifiqui els pressupostos destinats a la concertada, mostra la seva total disconformitat i demana una rectificació urgent per a la qual ha titllat les xifres de indignants en els pressupostos de 2017 per a l’educació concertada.

Educació ha projectat un increment de 47,5 milions la despesa en l’educació pública , fins als 509.064.742 milions d’euros. Mentre que la concertada percebrà un irrisori augment de tres milions: passa de 157.500.000 d’euros a 160,9 per al 2017.

SEGONS LES DADES ANTERIORS S’HA DESTINAT AL 94% A L’EDUCACIÓ PÚBLICA I EL 6% A LA CONCERTADA.

Recordem que l’alumnat escolaritzat en una i altra xarxa a les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada i que més de 52.200 del total d’estudiants de l’ensenyament finançat amb fons públics acudeixen als 114 centres concertats, que són prop del 40% dels alumnes de les Illes Balears.

TENINT EN COMPTE LES DADES ANTERIORS A la CONCERTADA li correspondrien 20 MILIONS D’EUROS I A LA PÚBLICA 30 MILIONS D’EUROS.  

A Espanya, un de cada quatre alumnes estudia en un col·legi concertat i en Illes Balears 1 de cada 2,5 alumnes estudia en un col·legi concertat. En els 30 anys que aquest model d’ensenyament porta instaurada s’han beneficiat deu milions de famílies. El ciutadà és el major avaluador de l’ensenyament i té el dret de triar-en igualtat d’oportunitats.

FEUSO EXIGEIX QUE LA CONSELLERIA SIGUI JUSTA, EQUITATIVA I IGUALITÀRIA PER AMB LA CONCERTADA.

L’educació concertada està infrafinançada el que impossibilita la millora de les infraestructures educatives, l’atenció a la diversitat i limita la progressiva recuperació dels drets perduts i un ampli ventall d’intervencions d’abast pedagògic per posar les bases del que ha de ser una educació de qualitat, equitativa i participativa. FEUSO exigeix al Govern de les Illes Balears un increment “substancial” per a Educació concertada en els pressupostos de 2017, ja que altrament no serà possible la consecució de la gran majoria de les reivindicacions que afecten les famílies, l’alumnat i el professorat. Reclamem que s’elevi el Pressupost educatiu ja que és imprescindible complir els acords i recuperar almenys la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi.

FEUSO ILLES BALEARS com a sindicat majoritari dels treballadors de l’ensenyament concertat, afirma que l’actual situació laboral i professional del conjunt del professorat i del personal laboral està en desigualtat de condicions respecte dels homòlegs de la pública, així com les partides pressupostàries són insuficients per realitzar una tasca docent digne, que reverteixi en benefici de tot l’alumnat d’aquests centres. FEUSO ILLES BALEARS denuncia aquesta nova discriminació i exigeix al CONSELLERI, Martí March, que sigui fidel a veritat i que no presumeixi d’equitat en educació; quan realment queda demostrat qual és la seva prioritat: L’ENSENYAMENT PÚBLIC.