FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada i professors de religió a les Illes Balears, exigeix ​​que es reconegui en el pacte educatiu que les xarxes pública i concertada són complementàries tal com va sentenciar el Tribunal Constitucional.  

El secretari general de la federació d’ensenyament USO Illes Balears, Ismael Alonso, el mes passat en la compareixença davant la comissió d’educació del parlament de les Illes Balears ja va denunciar la necessitat d’un pacte educatiu per donar estabilitat a l’educació de les Illes Balears així com la necessitat de fer realitat un sistema estable, no sotmès a les decisions derivades dels canvis polítics i electorals, sinó sota la supervisió i consens d’experts de l’Administració i de la societat civil.

Propera l’obertura dels processos d’inscripcions per al curs escolar 2018-2019, USO defensa que es respecti la llibertat de les famílies a l’hora de triar el centre educatiu que desitgin per als seus fills (públic, concertat), d’acord amb seves preferències i conviccions morals i filosòfiques. I per tant s’ha de respectar la Constitució i els acords internacionals subscrits pel Govern espanyol, en concret l’article 27 de la Carta Magna sobre la llibertat d’ensenyament i la lliure elecció de centre i els acords vigents relacionats amb la formació religiosa.

USO està en contra del model únic d’escola que alguns pretenen imposar per la via dels fets i dels decrets perquè defensem la llibertat i la pluralitat. La pluralitat només és possible si hi ha diversitat d’escoles, de propostes educatives, de models. En aquest context, Educació ha de fomentar un sistema escolar plural en què convisquin amb naturalitat els centres públics i privats. Amb aquesta finalitat, el concert educatiu és la fórmula més eficaç per aconseguir aquest objectiu de convivència, participació, llibertat i tolerància. USO reivindica que el pacte educatiu neixi del més ampli consens possible, respecti
la Constitució i els acords internacionals signats per Espanya pel que fa a la llibertat d’ensenyament i elecció de centre i la formació religiosa, i que reconegui que les xarxes pública i concertada són complementàries tal com ha sentenciat el Tribunal Constitucional. A propòsit de les darreres informacions relatives a les negociacions polítiques sobre el Pacte Educatiu i les declaracions del ministre d’ Educació, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el MIR per al professorat, FEUSO ILLES BALEARS considera que és imprescindible que l’acord que es pogués assolir en Congrés dels Diputats sobre els punts que són objecte de negociació tingui un ampli suport parlamentari que garanteixi la seva
aplicació, finançament i necessària estabilitat amb independència del color del govern de torn i sol·licita i anima els partits polítics al fet que, per l’interès general i pel futur de la nostra societat, arribin al màxim consens.

FEUSO entén la dificultat d’aquest procés en el qual ningú pot quedar exclòs ni relegat i, sobre alguna de les qüestions que s’estan coneixent aquests dies, creu que atribuir un paper subsidiari a l’ensenyament concertat, com algunes formacions polítiques i socials pretenen quan el Tribunal Suprem ha deixat meridianament clar que les xarxes pública i concertada són complementàries, o no incloure als seus professionals en les millores acordades, deixaria fora a un sector molt important de l’ensenyament i
per tant el Pacte Educatiu no seria tal.

Ha de recordar-se un finançament suficient, tal com reividicam durant la tramitació de la llei de pressupostos de 2018 a les Illes Balears i que no pugui en cap cas minorar. Aquest esforç pressupostari ha de posar fi al dèficit històric dels mòduls econòmics dels concerts educatius que no garanteixen la gratuïtat dels ensenyaments i que repercuteix negativament en les condicions laborals del professorat i del personal d’administració i serveis, i dificulta el funcionament dels centres.