USO Illes Balears demana una moratòria optativa al nou currículum de la LOMLOE i alerta que l’excés de burocràcia en els centres educatius s’ha agreujat notablement.

El secretari de Comunicació de la federació d’ensenyament USO Illes Balears, Juan Andrés Nogareda, va sol·licitar en l’última Mesa de concertada una moratòria optativa al nou currículum de la LOMLOE, tal com ha succeït a Catalunya; donant la possibilitat d’ajornar la seva aplicació i dur a terme un desplegament progressiu i flexible en els pròxims cursos. El primer any seria d’aplicació optativa, la qual cosa evitaria decisions i canvis massa precipitats. Mesura que segur contribuirà a la salut i benestar de la comunitat educativa.

Des del nostre sindicat hem rebut un al·luvió de queixes per part del professorat i del personal d’administració i serveis. Segons hem pogut constatar, una de les principals preocupacions entre el col·lectiu continua sent l’excés de burocràcia, una denúncia històrica d’aquest sindicat que s’ha agreujat amb el coronavirus. El professorat posa de manifest que la pandèmia ha fet proliferar més paperassa innecessària, la qual cosa minva la qualitat educativa que s’ofereix a l’alumnat.

Des d´USO denunciam que la càrrega burocràtica que suporten els docents els resta temps per a exercir el seu treball, que no és un altre que ensenyar i atendre l’alumnat en les millors condicions possibles.

Els treballadors dels centres educatius dediquen bona part de la seva jornada a aquesta tasca, fet que resulta esgotador.La situació abans exposada, juntament amb les conseqüències de la pandèmia i els canvis legislatius constants reverteixen en una pitjor qualitat de l’ensenyament.