USO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada (ordinària i especial) a Illes Balears s´ha concentrat aquest mes,  en diverses ocasions, davant del Parlament per denunciar la suspensió de l’acord de millores laborals compromès (sexennis i paga de 25 anys) i la paralització de millores per al personal d’administració i serveis.


El D.G de Planificació va confirmar, a Mesa de concertada, que no es duran a terme les millores compromeses per Educació a causa de l’augment de despesa i el minvament dels pressupostos generals. El D.G va dir que es veuen obligats a la paralització dels acords signats la passada legislatura i que estaven encara en procés.


Des de USO manifestem el nostre rebuig per l’anunci de deixar en suspens tant l’Acord aconseguit en 2016 com altres millores acordades per a l’any pròxim:


 L’equiparació al 100%, sense comptar l’antiguitat, dels docents de la xarxa concertada amb els de la pública.


 L’abonament de nous sexennis, així com la jornada completa a 23 hores lectives per als professors de secundària.


 Les pagues de 25 anys d’antiguitat generades pels docents de la concertada ordinària i d´educació especial.


 Tampoc s’implantarà la figura de l’orientador d’Infantil-Primària en els quals havia d’incorporar-se aquest servei escolar a l’inici de curs 2020/21.


 Congelat l’increment els mòduls econòmics destinats a sufragar les despeses ordinàries de funcionament de les escoles concertades i que afecta el PAS i al personal complementari.


Denunciam, una vegada més, el greuge comparatiu que sofrim els docents de la concertada. Tots els funcionaris, interins i professors de religió de la pública, merescudament, cobren tots els sexennis. En 2016, a interins i professors de religió se’ls abono de cop la totalitat dels sexennis.


Posem de manifest que avui dia el personal d’administració i serveis dels centres concertats continua cobrant les seves nòmines segons les taules salarials de 2018. ÚS en les reunions de la Mesa Negociadora del cCnveni que es duen a terme a Madrid proposa un increment per al 2019 de 2,375% per al PAS equivalent al dels docents.


Recordem que des del Acord de Millora de 2004 el Complement Retributiu de les Illes Balears segueix congelat en 124 euros per al PAS.