*USO A IB3 RECLAMANT QUE ES CONTINUÏ AMB LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN LA CONCERTADA*

En el següent enllaç podeu veure el video: https://goo.gl/6tFjFFnbsp

FEUSO ILLES BALEARS, sindicat majoritari de la concertada en Illes Balears: centres ordinaris i d’educació especial davant la passivitat de la Conselleria d’Educació s’ha concentrat avui dimarts dia 30 d’octubre de 2018 davant d’Educació per exigir que es continuï, en la màxima brevetat, amb la negociació col·lectiva en la concertada ja iniciada per part de l’administració, patronals i sindicats perquè es tractin els punts pendents de l’acord de febrer de 2016:

 Finançament i calendari del 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.
 Equiparació retributiva en tots els nivells educatius a la fi de l’any 2019.

Des del nostre sindicat lamentam que una vegada més es menysprea aquest col·lectiu, ja que avui hem sabut que mentre reclamàvem que es convoqui la mesa sectorial de concertada, s’estava realitzant una mesa sectorial d’ensenyament públic.

Són gairebé cinc mesos que porta la Conselleria sense convocar la reunió per continuar la negociació col·lectiva en la concertada. Aquest fet suposa la discriminació de més de 3500 professionals, als quals se’ls està privant de les millores que comporten els pactes signats.

Fa més de tres setmanes registràrem aquesta petició i davant la passivitat de la Conselleria, USO va exigir la setmana passada una altra vegada aquesta reunió amb caràcter d’urgència.

Des del nostre sindicat demanam als diferents grups parlamentaris que tinguin en compte, en l’elaboració dels pressupostos 2019, l’equiparació al 100% real amb els homòlegs de la pública; contemplant que la presidenta de la CAIB, Francina Armengol, va anunciar la disponibilitat de més de 1000 milions d’euros per a Educació.

 

PER QUÈ NO SE’NS TRACTA IGUAL QUE ALS NOSTRES HOMÒLEGS DE LA PÚBLICA?

Els centres concertats formen part del Sistema Públic d’Illes Balears. Això vol dir que són finançats amb fons públics i segueixen els criteris d’escolarització que dictamina la Conselleria d’Educació.Per tot l’anterior exigim que es dugui a terme immediatament la negociació dels punts que detallam a continuació:

1. Calendari de pagament del 2n,3r, 4t i 5è sexenni.
2. Establir que l’import dels sexennis sigui equivalent al que reben els docents de la pública.
3. Equiparar la dotació de personal d’atenció a la diversitat.
4. Ampliar per equiparar les 2 setmanes addicionals de permís de paternitat.
5. Reduir la jornada lectiva en les etapes d’infantil, primària i ed. Especial.
6. Reduir la jornada lectiva (3 hores) als majors de 55 anys.
7. Revisió dels mòduls de concert que afecta el personal d’administració i serveis.
8. Finançament i calendari de la paga de 25 anys del VI CONVENI DE CONCERTADA i el XIV D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
9. Ampliació de les jubilacions parcials.
10. Pròrroga titulacions català

Recordam que l’alumnat escolaritzat tant a una com a l’altra xarxa de les Illes Balears és del 60% a pública i 40% a concertada aproximadament.

En definitiva, reclamam que es dotin els pressupostos per 2019 d’una partida pressupostària suficient per a l’educació concertada doncs és imprescindible per complir els acords i recuperar almenys la situació prèvia a les retallades practicades durant la crisi i se’ns convoqui com més aviat millor per continuar la negociació col·lectiva, en cas contrari, no descartam dur a terme diferents accions sindicals i no es menyspreï  al col·lectiu de treballadors de l’ensenyament concertat.