Resolució de 24 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional d’adjudicació de destinacions definitives i provisionals.