​Jornada Professional de FEUSO sobre l’ Atenció a la Discapacitat.

Per a més informació:

http://www.feuso.es/actualidad/8109-feuso-en-el-pleno-del-consejo-escolar-del-estado-3