Objectius

Conèixer les diferents opcions per organitzar un projecte, segons els participants (una clase, dues o més), segons les assignatures, les sessions dedicades i el número de projectes.

Organitzar i gestionar projectes al centre educatiu.

Conèixer les opcions per coordinar i realitzar el seguiment del projecte per part del
professorat.

Conèixer diferents possibilitats per tractar la cohesió dels equips amb dinàmiques de grups.

Gestionar de manera eficient els equips de treball amb normes, rols, i diferents possibilitats de documentació de gestió d’equips de treball.

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Pedro Llofriu Alonso

Llicenciat en Biologia Llicenciat en Bioquímica

Professor a La Salle Palma

Coordinador de implantació de aprenentatge cooperatiu a La Salle Palma

Cap d’estudis de formació professional a La Salle durant -7 anys-

Cost de la formació

75 euros general, 50 euros afiliats i delegats USO