Objectius

Conèixer la filosofia de l’aprenentatge cooperatiu i els diferents tipus de grups que podem formar segons necessitats. 

Seleccionar el nombre de components dels grups de forma adequada i distribuir l’espai dins de l’aula per a utilitzar la metodologia cooperativa. 

Organitzar la distribució dels alumnes dins de cada grup. 

Conèixer diferents possibilitats per tractar la cohesió dels equips amb dinàmiques de grups i conèixer què són i com es poden treballar les habilitats socials. 

Gestionar de manera eficient els equips de treball amb normes i conèixer els diferents rols i les seves funcions. 

Conèixer diferents possibilitats de documentació de gestió d’equips de treball.

 

Formulari

Omple el formulari, ens arribarà una còpia a nosaltres i una altra a tu.

Formador/a

Pedro Llofriu Alonso

Llicenciat en Biologia Llicenciat en Bioquímica

Professor a La Salle Palma

Coordinador de implantació de aprenentatge cooperatiu a La Salle Palma

Cap d’estudis de formació professional a La Salle durant -7 anys-

Cost de la formació

No afiliat – 75 €

Afiliats i delegats – 50€ (bonificació per part del sindicat de 25 €)